Siirry suoraan sisältöön

Savuton ja nikotiiniton raskaus on aina mahdollista

Virve Laivisto

Virve Laivisto

Omassa työssäni olen joutunut pohtimaan paljon sitä, miten saisimme äidit lopettamaan tupakoinnin viimeistään raskautta suunniteltaessa.

Alkuraskauden aikana kaikista synnyttäjistä tupakoi 11 prosenttia. Raskaana olevien naisten tupakointi on yleistä erityisesti nuoremmissa ikäluokissa: alle 20-vuotiaista synnyttäjistä peräti 39 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana. Onneksi osa lopettaa tupakoinnin jossain vaiheessa raskautta. Miten voisimme tukea yhä useampaa perhettä savuttomuuteen ja nikotiinittomuuteen?

Haittoja sikiölle jo raskauden alkuvaiheessa

Tupakointi vaikuttaa sikiön kehitykseen luultua enemmän jo raskauden alkuvaiheessa.

Äidin tupakointi raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana vaikuttaa esimerkiksi kehittyvän lapsen aivojen kokoon. Tupakoivien äitien lapset syntyvät keskimäärin pienikokoisempina ja heillä on pienemmät aivot.

Raskausaikaisen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tiedetään lisäävän merkittävästi sikiön kasvu- ja kehityshäiriöitä sekä ennenaikaisen synnytyksen, kohtukuolemien ja istukkaongelmien vaaraa.

Elinikäiset haitat lapselle mahdollisia

Tupakka- ja nikotiinituotteet altistavat raskaushäiriöille ja monille ongelmille vastasyntyneenä. Lisäksi äidin raskaudenaikainen tupakointi jopa viisinkertaistaa lapsen kätkytkuoleman vaaran, altistaa lapsen oppimis-, uni- ja keskittymishäiriöille sekä ylivilkkaudelle kouluiässä.

Tutkimuksissa on myös selvinnyt, että tupakoivien vanhempien lapsilla on suurempi riski sairastua astmaan tai allergiaan.
Raskausaikaisen tupakka- ja nikotiinialtistuksen vaikutukset voivat ulottua aikuisuuteen ja vaikuttaa jopa seuraavaan sukupolveen saakka. Tuhannet sikiöt altistuvat vuosittain näille haitallisille aineille.

Nuuskan haitat ovat verrattavissa tupakanpolttoon, eikä myöskään sähkösavukkeiden käyttöä suositella raskauden aikana.

Äideillä ei ole aina selkeää kuvaa todellisista haitoista

Itseäni on yllättänyt se, miten paljon virheellisiä käsityksiä raskausajan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön haitoista yhä on.

Monien selvitysten mukaan äidit toisaalta ymmärtävät, että tupakka- ja nikotiinituotteet ovat vaarallisia sikiölle, mutta selkeää ja konkreettista kuvaa haitoista heillä ei kuitenkaan aina ole. On esimerkkejä, joissa äideille on esimerkiksi kerrottu, että tupakoinnin seurauksena syntyvä lapsi voi olla pienipainoinen, osa äideistä ajatteli, että silloinhan lapsi on helpompi synnyttää. Pienipainoisuus nähtiin hyvänä asiana, vaikka sikiön pienipainoisuus voi todellisuudessa heijastaa rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta. Pienipainoinen vauva on myös altis hapenpuutteelle.

Äidit tarvitsevat tietoa ja tukea

Tupakka- ja nikotiinituotteet ovat vaarallisia äidille itselleenkin, mutta sikiölle niistä voi seurata elinikäisiä vammoja.

Kuinka voisimme auttaa ja tukea äitejä tupakoinnin tuskissa syyllistämättä, tarjoamalla oikeanlaista apua ja tukea? On tärkeä huolehtia siitä, että odottavat äidit ja heidän puolisonsa saavat parhaan mahdollisen tuen tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.

Nikotiiniton raskaus on aina mahdollista. Kaikki äidin ympärillä olevat ihmiset ovat lopettamisessa avainasemassa – niin puoliso, ystävät, työkaverit kuin terveydenhuollon ammattilaisetkin. On tärkeää, että tuki jatkuu myös raskauden jälkeen ja lapset voivat kasvaa ja kehittyä savulta suojassa.

Konkreettista tukea äideille ja terveydenhoitajille

Minulla on ollut ilo tehdä kehittämistyötä aiheen parissa monien kaupunkien ja kuntien neuvoloiden kanssa. Olemme tehneet selvityksiä siitä, mitä odottavat perheet tarvitsevat tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tueksi ja millaisia työkaluja neuvoloiden ammattihenkilöt kaipaavat.

Nyt meillä on olemassa kattava tukipaketti, jossa haitoista kerrotaan selkeästi ja konkreettisesti.

Äideillä on oikeus saada oikeaa tietoa – se ei ole syyllistämistä. Terveydenhoitajien työtä helpottaa, kun tieto on koottu selkeäksi paketiksi. Pakettiin liittyvillä julisteilla halutaan kiittää aikuisia savuttomuudesta ja nikotiinittomuudesta.