Siirry suoraan sisältöön

Asiakasmaksujen korottaminen uhkaa vähävaraisimpien terveyttä ja toimeentuloa

Hallitus esittää terveydenhuollon asiakasmaksuihin 10 %:n indeksikorotusta sekä osaan palveluista vielä tämän lisäksi 10 %:n tasokorotusta. 20 %:n maksukorotukset ovat erittäin merkittäviä ja niillä voi olla suuria vaikutuksia vähävaraisimpien ja sairaimpien ihmisten terveyteen ja toimeentuloon.

Ihmisten oma maksuosuus terveydenhuollon palveluista on Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Terveydenhuollon menojen vuoksi köyhyysriskissä elävien osuus sekä niiden osuus, joiden terveysmenot ovat katastrofaalisen suuret (40 % maksukyvystä), ovat nekin Suomessa pohjoismaista tasoa korkeammat. Eniten ihmisiä köyhdyttävät juuri julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut, joita nyt aiotaan korottaa.

Syöpä heikentää ihmisten toimeentuloa. Jopa 86 % Syöpäsäätiön kyselyyn vastanneista kertoi, että sairaus on heikentänyt taloudellista tilannetta. Monet ovat joutuneet tinkimään perustarpeistaan. Sama tilanne koskee muitakin vakavasti sairastuneita ja/tai pitkäaikaissairaita.

Sosioekonomiset terveyserot ovat Suomessa suuret. Myöskään pääsy terveyspalveluihin ei ole Suomessa yhdenvertaista. Maksukorotukset osuvat eniten sairaimpiin ja vähävaraisimpiin ihmisiin, joilla julkisten terveyspalvelujen käyttö on suurinta. Tästä voi seurata se, että palveluihin ei ole varaa hakeutua, tai että terveysmenot nousevat kohtuuttoman suuriksi.

Esitämme, että suunniteltuja maksukorotuksia ei tehdä. Lue lisää lausunnostamme.