Siirry suoraan sisältöön

Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tukeminen on tärkeää

Seppo Soine-Rajanummi

Seppo Soine-Rajanummi

Nuoria aikuisia laittamassa terveellistä ruokaa yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa Syöpäjärjestöjen ja kunnan toteuttamassa arjen hallintaa tukevassa Hyvä Päivä -ryhmässä. Toiminnalla on tavoite: työttömien nuorten tai modernimmin ja laajemmin ilmaistuna NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien taitojensa lisääminen.

Tarve erilaisten haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien nuorten, terveyden ja elämänhallinnan tukemiseksi kasvaa koko ajan ja korona-aika on lisännyt tarvetta entisestään. Järjestöillä on ollut ja tulee olemaan tuen tarjoamisessa tärkeä tehtävä, yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Nuorten aikuisten köyhyys lisääntyy, terveyserot kasvavat

Lokakuun alussa ilmestyneen Suomen Köyhyyden vastaisen verkoston (EAPN-Fin) kokoaman raportin mukaan nuorten aikuisten köyhyys on yleistä ja työttömien köyhyysriski kasvaa työttömyyden pitkittyessä. Luisumiskehitys on vakavinta nuorilla miehillä. Janne Salosen väitöskirjan mukaan 12% vuonna 1987 syntyneistä nuorista miehistä on ajautumassa pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle. Heikompi siirtyminen työelämään johtuu usein työttömyydestä, työkyvyttömyydestä tai sairastamisesta.

Suomessa on pitkään tavoiteltu terveyserojen kaventumista, mutta toivottuja tuloksia ei ole saavutettu eivätkä erot eivät kaventuneet 2000-luvulla (THL 2021). Terveyserot ovat monisyinen ongelma ja ne kasautuvat heikompiosaisiin väestöryhmiin.

Kohtaamisia ja mahdollisuuksien tarjoamista

Omassa työssäni kohtaan lukuisan määrän nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia kunnissa ja Ohjaamoissa, jotka ovat matalan kynnyksen palvelupaikkoja alle 30-vuotiaille nuorille. NEET-nuoret, joiden kanssa ammattilaiset työskentelevät, eivät ole yhtenäinen ryhmä, mutta pienituloisuus, ei-aktiivisuus ja monet elämänhallinnan ongelmat korostuvat heidän elämässään. Kentältä tulevissa viesteissä korostuu, että jatkuva huoli toimeentulosta ja köyhyys lisäävät ahdistusta. Hyvä Päivä -ryhmissämme on paljon huonokuntoisia ja jopa nälkäisiä nuoria, joille ryhmä tarjoaa kaivattua ensiapua arjen ongelmiin

Syöpäjärjestöjen Hyvä Päivä -toiminta on toteutunut jo lähes 30 paikkakunnalla ja ryhmiin on osallistunut lähes 400 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta. Ryhmämallista on tullut uusi terveyden edistämisen muoto osaksi nuorisotyötä nimenomaan kunnan ja järjestön välisen yhteistyön tuloksena ja sitä toteuttamaan liittyy koko ajan uusia kuntia ja muita toimijoita. Toimintaa pystytään toteuttamaan varsin ketterästi ja edullisin kustannuksin.

Ryhmätoimintaamme osallistuvilla nuorilla on monia elämänhallinnan haasteita, muun muassa vaikeuksia lähteä kotoaan ja päästä säännölliseen elämänrytmiin kiinni. Kun tuen tarpeessa oleva nuori aikuinen kohdataan, tarjotaan hänelle mahdollisuuksia kokeilla uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita. Innostavassa tunnelmassa, nuorisotyöntekijän tsemppaamana, on mahdollista saada muutoksia elintapoihin. Ryhmässä tehtävät terveyttä edistävät kokeilut siirtyvät suurimmalla osalla osaksi omaa arkea. Hyvillä kohtaamisilla ja oikea-aikaisella tuella voidaan siis tuottaa positiivisia polkuja, joista syntyy oikeita kasvutarinoita.

Tavoitteeksi pitkäjänteisyys

Hyvinvointivaltion onnistuminen mitataan siinä, miten se onnistuu huolehtimaan heikoimmistaan. Haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille suunnattu toiminta on hyvin usein hankkeistettua, määräaikaista ja epävarmaa. Erilaisilla syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi suunnatuilla kampanjoilla ja muilla isoilla ulostuloilla saadaan pyörteitä ja pöhinää aina joksikin aikaa. Miten saisimme luotua lisää sellaisia toimintamalleja, jotka olisivat riittävän pitkäjänteisiä eivätkä olisi liian riippuvaisia ”markkinoiden heilahtelusta”? Tarvitsemme ainakin lisää vuorovaikutusta järjestöjen ja kuntien välille, lisää innostuneita toimijoita sekä ketteryyttä selättää monet usein voitettavissa olevat byrokraattisetkin ongelmat. Järjestöillä itsellään on myös tehtävää näkyvyytensä parantamisessa.

Uusia Syöpäjärjestön ja kuntien toteuttamia Hyvä Päiviä -ryhmiä on jälleen alkanut useilla paikkakunnilla. Toimintaamme voit seurata somekanaviltamme:

Instagram: infohyvapaiva
Facebook: Hyvä Päivä
Twitter: @HyvaPaiva_hanke