Siirry suoraan sisältöön

Uudet kalliit syöpälääkkeet haastavat terveydenhuoltoa

On tärkeää, että suomalaiset saavat parasta mahdollista syövänhoitoa. Samalla on pidettävä huoli, että markkinoille tulevien lääkkeiden vaikuttavuus on hyvin tutkittua.

Syöpälääkkeiden tutkimus on kansainvälisesti vilkasta. Uusia lääkkeitä tulee markkinoille jatkuvasti. Lääkkeiden käyttöönottopäätökset ovat tasapainoilua lääkkeiden nopean saatavuuden ja tutkimusnäytön riittävyyden välillä.

Nykyään lääkkeet saavat EU:ssa yhä useammin myyntiluvan nopeutetussa prosessissa, johon liittyy tavallista kevyemmät näyttövaatimukset lääkkeen tehosta ja haitoista.

– Viimeisten vuosien aikana on saatu käyttöön paljon uusia syöpälääkkeitä. Osa lääkkeistä parantaa merkittävästi syövän hoidon tuloksia, mutta valitettavasti kaikista uusista syöpälääkkeistä ei ole lisähyötyä jo käytössä oleviin. Kaikkien lääkkeiden osalta on keskeistä tunnistaa ne potilaat, jotka niistä hyötyvät ja kohdentaa lääkkeiden käyttö oikein, kertoo tulosryhmäjohtaja, dosentti Sirkku Jyrkkiö Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Uudet kalliit syöpälääkkeet haastavat terveydenhuoltoa. Yhteiskunnan on ohjattava lääkkeiden käyttöönottoa paremmin.

Uudet lääkkeet ovat kalliita

Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Kansainvälinen talousjärjestö (OECD) ovat ilmaisseet huolensa syöpälääkkeiden kustannusten kasvusta. Järjestöt ovat esittäneet epäilyksensä myös kustannusten suhteesta mahdolliseen lisähyötyyn. Uuden lääkkeet ovat kalliita paitsi yhteiskunnalle, myös potilaille.

– Syöpälääkekustannukset ovat nousseet 75 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Samanaikaisesti muut syöpähoitojen kustannukset ovat nousseet neljä prosenttia, avaa tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä Nordic Healthcare Group:sta.

Syövänhoidon turvaamiseksi tarvitaan syöpästrategiaa

Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan Suomessa sairastui 36 566 ihmistä syöpään vuonna 2021. Tällä hetkellä elossa on yli 320 000 syöpää sairastavaa tai sairastunutta henkilöä. Väestön vanhetessa syöpään sairastuu yhä useampi, vuonna 2040 todetaan arviolta 48 200 uutta syöpätapausta.

– Syövän yleistyessä tarvitaan tehokasta hoitoa, joka on myös taloudellisesti kestävää. Uuden kansallisen syöpästrategian laatiminen olisi tärkeä askel myös kohti parempaa syövän lääkehoidon kansallista ohjausta, sanoo Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa toimeksiantoa kansallisen syöpästrategian laatimiseksi. Turusen mielestä strategiassa olisi tärkeää huomioida hoidon kokonaisuus ja tarjota konkreettisia ratkaisuehdotuksia:

– Lääkehoidon kehittämisen kannalta tärkeää on hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen, vertailevan kliinisen syöpätutkimuksen kehittäminen sekä hoitojen vaikuttavuuden seuranta. Strategia on tärkeä myös hoidon yhdenvertaisuuden takaamiseksi, Turunen korostaa.

Aihetta käsitellään Lääkäripäivillä 24.1. Helsingin messukeskuksessa kurssilla ”Miten turvata vaikuttava moderni lääkehoito?”

Lisätietoa:
Juha Pekka Turunen, pääsihteeri, juhapekka.turunen@cancer.fi, 050 571 4577
Janne Huovila, viestinnän asiantuntija, janne.huovila@cancer.fi, 050 363 6278