Siirry suoraan sisältöön

Kansanterveysjärjestöt: Hyvinvointia, terveyttä ja liikuntaa edistävät ohjelmat ovat tärkeitä, mutta eivät kompensoi sote-säästöjä

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto näkee, että hallitusohjelman panostukset kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen ovat tärkeitä. Kansanterveysjärjestöt kantavat huolta sote-palvelujen yhdenvertaisuudesta, sairastamisen kustannusten noususta ja alkoholituotteiden saatavuuden lisääntymisestä.

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto on esittänyt laajaa, poikkihallinnollista ja pitkäjänteistä terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää sekä kansansairauksia ennaltaehkäisevää toimintaohjelmaa. Hallitusohjelmasta löytyy järjestöjen tavoitetta tukevia kirjauksia kahtena kokonaisuutena.

Hallitus toteuttaa yhteistyössä järjestöjen kanssa poikkihallinnollisen, kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman, jolla vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta. Hallitus käynnistää myös Suomi liikkeelle -ohjelman, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.

”Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen ovat vaikuttavaa ennaltaehkäisyä. Järjestöt tarjoavat mielellään osaamistaan ohjelmien toimeenpanoon,” toteaa Tarttumattomien sairauksien järjestöverkoston puheenjohtaja Juha Viertola.

Kansanterveysjärjestöt muistuttavat, että on tärkeää huolehtia kansalaisten yhdenvertaisuudesta sote-palvelujen ja avun saannissa. Hallitusohjelman kunnianhimoiset sote-palveluja koskevat tavoitteet parannuksista hoitoon pääsyyn, jonojen purkamiseen ja perusterveydenhuollon vahvistamiseen ovat tarpeen.

”Kustannusvaikuttavien menetelmien käyttö, hoitopolkujen sujuvoittaminen ja digitalisaatio ovat kannatettavia asioita ja tuovat parhaimmillaan säästöjä, mutta on vaikea nähdä, että sote-rahoituksen pienenemistä voitaisiin kokonaan kompensoida tiedolla johtamisella ja prosessien sujuvoittamisen keinoin,” toteaa Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski.

Kansanterveysjärjestöt kantavat huolta alkoholituotteiden saatavuuden lisääntymisestä. Alkoholin saatavuudella on tutkitusti vaikutus väestöryhmien terveyseroihin.

”Saatavuuden sääntely on keskeinen osa vastuullista päihdepolitiikkaa. Kansanterveyden näkökulmasta asia on yksiselitteinen: alkoholin runsas kulutus on yhteydessä monien kansansairauksien syntyyn ja vaikeuttaa sairauksien hoitoa. Terveysongelmat lisääntyvät saatavuuden parantuessa,” ennakoi Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

Kansanterveysjärjestöjen yhteinen viesti hallitusohjelmaneuvottelijoille oli, että sairastamisen kustannuksia tulisi alentaa. Hallituksen kaavailemat korotukset asiakasmaksuihin ja lääkkeiden verokannan nosto eli hinnannousu osuvat järjestöjen arvion mukaan kipeästi paljon sairastaviin. Kansanterveysjärjestöt pitävät hyvinä kirjauksia lääkekorvausten vuosiomavastuun osittamisen mahdollistamisesta ja maksukattoja koskevien selvitystarpeiden arvioinnista.

Hallitusohjelmassa näkyy panostus ennaltaehkäisyyn ja vaikuttavuuteen. Terveysperusteinen elintarvikeverotus olisi myös lisännyt hallitusohjelmassa linjattujen toimenpiteiden tehoa. Tämä oli myös yksi Tarttumattomien sairauksien verkoston tavoitteista, mutta sitä ei hallitusohjelmaan otettu mukaan.

Lisätiedot:

Juha Viertola, toiminnanjohtaja, Diabetesliitto, juha.viertola(at)diabetes.fi, 050 64 222

Marjaana Lahti-Koski, pääsihteeri, Sydänliitto, marjaana.lahti-koski(at)sydanliitto.fi, 050 359 1211

Juha Pekka Turunen, pääsihteeri, Syöpäjärjestöt, juhapekka.turunen(at)cancer.fi, 050 571 4577

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkostoon kuuluu kuusi kansanterveys- ja potilasjärjestöä: Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt sekä asiantuntijajäsen Duodecim.