Siirry suoraan sisältöön

Älä hoida sairautta vaan potilasta – kuntoutus ja tukipalvelut laitettava kuntoon

Diabetesliitto, Sydänliitto, Syöpäjärjestöt ja Kuntoutussäätiö korostavat potilaiden kokonaisvaltaisten tukipalvelujen parantamisen tärkeyttä ensi vaalikaudella. Järjestöjen toteuttaman kyselyn tulokset kertovat karua kieltään siitä, kuinka vähän potilaiden psykososiaaliseen ja kuntoutumisen tukeen panostetaan terveydenhuollossa.

– Noin tuhannesta syöpää, sydänsairauksia tai diabetesta sairastaneesta vastaajasta vain puolet koki saaneensa riittävästi tukea sairautensa kanssa selviytymiseen. Enemmän tukea olisi kaivattu useissa eri sairauden vaiheissa, erityisesti sairauden edetessä ja voimistuessa sekä elämänmuutosten yhteydessä. Potilaiden kokemat ongelmat vaihtelivat arjessa selviytymisestä ahdistukseen ja univaikeuksista fyysisen toiminnan rajoituksiin, kuvailee psykologitutkija Piia Pietilä Kuntoutussäätiöstä.

– Potilaiden tuen tarpeiden moninaisuus korostaa yksilöllisten tukipalvelujen olennaisuutta. Yksi ja sama palvelu ei toimi kaikilla. On välttämätöntä, että potilaan tuen tarpeet arvioidaan ja tehdään hänelle yksilöllinen kuntoutussuunnitelma – yhdessä potilaan itsensä kanssa tietysti. Kuitenkin vastanneista vain 30 % kertoi, että ammattilainen oli arvioinut tuen tarpeet ja vain 10 %:lle oli tehty suunnitelma kuntoutuksen tueksi, kertoo kuntoutus- ja koulutuspäällikkö Outi Himanen Diabetesliitosta.

39 % vastaajista sairasti useampaa kuin yhtä sairautta. Tämä korostaa osaltaan hoidon kokonaisvaltaisuuden tärkeyttä. Potilaalle tarjottavan tuen tulee lähteä potilaan tarpeista, ei diagnoosista.

Tukipalveluilta kaivataan oikea-aikaisuutta ja moniammatillisuutta

– Moniammatillisuutta ja erikoisalat ylittävää työtä tulee vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kun potilaalla todetaan tuen tarve, hänen ongelmiinsa on alettava hakea ratkaisua riippumatta siitä, mikä sairaus ne on aiheuttanut. Hyvin tärkeää on lisäksi muistaa, että sairastunut voi tarvita myös esimerkiksi taloudellista tukea tai elintapaohjausta. Siksi moniammatillisuuden ja ihmisen kokonaisvaltaisten tuen tarpeiden tarkastelun tulee jatkossa korostua palveluissa, painottaa Syöpäjärjestöjen terveysosaston johtaja Marika Skyttä.

Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista sanoi, ettei heille ole väliä, mistä tukipalveluja saa, kunhan palveluja saa helposti ja vaivattomasti. Kuitenkin vain noin viidennes vastaajista koki, että kuntoutukseen hakeutuminen ja kuntoutuksen saaminen olisi ollut helppoa, kuntoutus olisi ollut oikea-aikaista tai että se olisi ollut kiinteä osa sairauden hoitoa.

– Kuntoutumisen tuen palvelut ja psykososiaalinen tuki tulee rakentaa osaksi potilaiden hoitopolkuja. Myös palveluohjaus on tärkeää: esimerkiksi järjestöt tuottavat monia tärkeitä tukipalveluja, kuten vertaistukea. Parhaimmillaan myös nämä palvelut rakentuvat sujuvaksi osaksi potilaan hoitokokonaisuutta, korostaa Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski.

Syöpä, diabetes ja sydänsairaudet aiheuttavat inhimillisen kärsimyksen lisäksi suuret yhteiskunnalliset kustannukset ja sitovat paljon terveydenhuollon resursseja. On sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti lyhytnäköistä hoitaa vain sairautta mutta jättää ihmisen työ- ja toimintakyky huomiotta. Ikääntyvässä Suomessa on välttämätöntä pitää huolta jokaisen toimintakyvystä ja mahdollisimman hyvästä elämänlaadusta.

– Kuntoutukseen käytetyt eurot ovat erittäin pieni siivu sote-sektorin kokonaiskuluista. Kuntoutukseen ja psykososiaaliseen tukeen panostamalla voidaan kuitenkin ehkäistä sairauksien pahenemista, ylläpitää mahdollisuutta itsenäiseen elämään, pitää työikäiset työkykyisinä ja edistää kaikenikäisten toimintakykyä. Kuntoutukseen laitetut eurot tuovat itsensä monikertaisina takaisin säästöinä muualla. Ensi hallituskaudella tulee määrätietoisesti jatkaa kuntoutuksen kehittämistä ja ottaa työn keskiöön potilaiden tarpeet, muistuttavat järjestöt.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin 31.3.2023 alkaen Kuntoutussäätiön sivuilla.

Lisätiedot:

Outi Himanen, kuntoutus- ja koulutuspäällikkö, Diabetesliitto, outi.himanen@diabetes.fi, 0400 723 664
Marjaana Lahti-Koski, pääsihteeri, Suomen Sydänliitto, , marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi, 050 359 1211
Marika Skyttä, terveysosaston johtaja, Syöpäjärjestöt, marika.skytta@cancer.fi, 041 531 4991
Piia Pietilä, psykologitutkija, Kuntoutussäätiö, piia.pietila@kuntoutussaatio.fi, 045 636 1388