Siirry suoraan sisältöön

Myönnetyt apurahat 2014

Syöpäsäätiön vuonna 2014 myöntämät apurahat

Movember suurstipendi (200 000 €)

Professori. Anssi Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Kuka hyötyy eturauhassyövän seulonnasta?

Syöpäsäätiön suurstipendi (200 000 €)

Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Uuden paksusuolisyöpäoireyhtymän (FCCX) alttiusgeenit.

Juhlatoimikunnan rahasto (50 000 €)

Tutkimusjohtaja, dos. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Sääteleekö CD109 glioomien pahanlaatuisuutta? Kaksivuotinen apuraha.

Syöpäsäätiön käyttörahaston muut apurahat (686 000 €)

FM Anna Aakula (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, MikroRNAt sekä näiden kohdegeenien säätely eturauhassyövässä.

Dr Alhadi Almangush (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000 €, Preoperative and intraoperative prognostication of early stage oral tongue squamous cell carcinoma: an international collaborative study.

FM Daniel Antfolk (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, Notch signaloinnin modifiointi kehityksessä ja syövässä.

Dos, LT Peter Boström (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Eturauhassyövän tarkempi diagnosointi magneettikuvauksen ja biomarkkereiden yhdistelmällä.

MSc Nicola De Franceschi (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, A novel role for SHARPIN in regulation of cell proliferation and cancer progression.

FM Samuli Eldfors (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Mutaatioanalyysi ja mutaatioiden vaikutus lääkeainevasteeseen leuekemioissa.

FM Alexandra Elsing (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, The effect of heat shock transcription factor 2 (HSF2) on heat shock protein expression in mitotic cancer cells.

Professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Eturauhassyövän kantasolujen vuorovaikutus syöpäfibroblastien tuottaman soluväliaineen kanssa. Kaksivuotinen apuraha.

FM, LL Otto Kauko (Kaarina) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kasvunestäjäproteiini PP2A:n vaikutukset syöpäsolujen toimintoihin ja lääkeherkkyyksiin.

FM Riina Kaukonen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Filopodioiden ja syövän mikroympäristön vaikutus syövän kehittymiseen. Filopodia and stromal architecture in cancer progression.

LL Andreina Kero (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja kuolema syöpähoidon jälkeen.

Professori Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Clinically relevant biomarkers by next generation sequencing from stool for early diagnostics and for follow up of the gastrointestinal neoplasms. Kaksivuotinen apuraha.

LL Laura Koskenvuo (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi; profylaktinen kirurgia ja desmoidikasvainten ja APC geenimutaation assosiaatio suomalaisessa väestössä.

FM Emilia Kuuluvainen (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000 €, Med12 ja Med13 proteiinien rooli GATA-transkriptiofaktoreiden säätelijönä syöpäsoluissa.

Sairaalageneetikko, FM Virpi Laitinen (Tampere) väitöskirjatyö, 3 000 €, Perinnölliselle eturauhassyövälle altistavien geenivirheiden tunnistaminen ja validointi suomalaisissa eturauhassyöpäsuvuissa – Kohti tarkempaa diagnostiikkaa.

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Trials & models on the impacts of HPV vaccination and/or screening. Kaksivuotinen apuraha.

LK Siria Lemma (Oulu) väitöskirjatyö, 3 000 €, Epiteliaalis mesenkymaalisen transition ja kemokiinireseptoriekspression ennusteellinen merkitys lymfoomissa.

FM Johanna Lotsari (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Perinnöllisten ja sporadisten syöpien epigeneettiset profiilit.

LL Laura Mäkinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000 €, Etäpesäkkeiden syntyyn ja ennusteeseen vaikuttavat kasvainmerkkiaineet kielisyövässä.

MSC Arafath Najumudeen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Discovery of Ras nanocluster inhibitors as novel anti-cancer drugs.

TkT Matti Nykter (Lempäälä) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Kromatiinin muutokset eturauhassyövässä

Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 28 000 €, Inflammaatio- ja androgeenisignalloinnin ristiinkytkennän selvittäminen eturauhassyöpäsoluissa koko perimän laajuisesti.

FM Suvi Parviainen (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Immunoterapia lymfosyyttisiirroilla yhdistettynä onkolyyttiseen viroterapiaan.

LL Pilvi Riihilä (Piikkiö) väitöskirjatyö, 3 500 €, Komplementtijärjestelmä ihon okasolusyövän kasvussa ja leviämisessä.

MSc Pranshu Sahgal (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, Integrin trafficking in the regulation of oncogenic signaling and motility of cancer cells.

PhD Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Notch-signaloinnin rooli syöpäsolujen ja tuumorien verisuonituksen välisessä vuorovaikutuksessa. Kaksivuotinen apuraha.

FM Niina Santio (Mynämäki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Pim-kinaasit ja Pim-inhibiittorit syöpäsolujen liikkuvuuden ja aineenvaihdunnan säätelyssä.

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen eloonjäämisen säätelijänä. Kaksivuotinen apuraha.

FM Päivi Sutinen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500 €, SUMO-muokkauksen vaikutus geenien säätelyyn, erityisesti androgeenireseptorin toimintaan eturauhassyöpäsoluissa.

FM Laura Tuomikoski (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 500 €, Yksilöllinen fysiologis-adaptiivinen sädehoito.

FT, dos Markku Varjosalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 35 000 €, Ihmisen onkofuusiot.

FT, dos Maria Vartiainen (Sipoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Hippo ja SRF transkriptioverkostot syövässä: mekanismeista interventioihin. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Precision medicine for prostate cancer. Kaksivuotinen apuraha.

Taina ja Ruben Biskopin rahasto (50 000 €)

Dos Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Solujen hapentunnistajat munuaissyövän kasvussa ja sädeherkkyydessä. Kaksivuotinen apuraha.

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (200 000 €)

Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kohti pienempää paksusuolisyöpäsairastavuutta molekyyligeneettisin työkaluin. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kohti munasarjasyövän yksilöllistä hoitoa – uudet menetelmät ennusteellisten alaryhmien tunnistamiseen ja lääkeyhdistelmien valitsemiseen. Kaksivuotinen apuraha.

Kurt Hjalmar Kastenin rahasto (25 000 €)

LT, dos Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Stabilin-1 molekyylin merkitys syövän kehittymisessä.

Aune Laaksosen rahasto (30 000 €)

Tutkimusprofessori Kirsti Husgafvel-Pursiainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Kuitualtistumiseen liittyvä keuhkosyöpä: Perimänlaajuiset metylaatiomuutokset ja transkriptomiikka-analyysit.

Hilda ja Matti Tedren rahasto (80 000 €)

FT, dos Tero Aittokallio (Naantali) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Individualized drug target combinations: prediction, testing and translation. Kaksivuotinen apuraha.

Varma Tuomisen rahasto (60 000 €)

Dos Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 € + 30 000 €, Lapsuusiän kantasolusiirron jälkeinen sairastavuus aikuisiässä. Kaksivuotinen apuraha.

Tuovi Saransaaren rahasto (20 000 €)

LKT, dos Ralf Bützow (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Endometrioidista alatyyppiä olevien gynekologisten kasvainten hoidon kehittäminen.

Lehtori Sirkku Heikkisen rahasto (25 000 €)

LT, dos Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Nrf2 transkriptiotekijän onkogeeniset vaikutukset glioomassa.

S47 Bengt och Rabbe Ekmans Fond (100 000 €)

Dos, LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Harvinaisten T- ja NK-soluisten leukemioiden patogeneesi ja uudet hoitokohteet. Kaksivuotinen apuraha.

Frendtexin rahasto (50 000 €)

LT, Dos Sirkku Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Neurofibromatoosi ja syöpä. Cancer in neurofibromatosis.

Dos Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun seuraaminen – Käytännöllinen menetelmä rutiinikäyttöön.

Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande (25 000 €)

FT, dos Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, MED12-geenin rooli kasvainten synnyssä.

Makarna Olga och K. W. I. Mattsons Fond (25 000 €)

PhD Krister Wennerberg (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Yhdistelmälääkehoitojen systemaattinen tunnistaminen KRAS mutatoituneita syöpätyyppejä vastaan.

Hilja Lehtisen rahasto (25 000 €)

Dos, LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, 2-Oksoglutaraatista riippuvaiset dioksigenaasit syövässä.

Olga ja Otto Källströmin muistorahasto (25 000 €)

Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € (+ 25 000 € Aida Viljasen rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha.

Aida Viljasen rahasto (25 000 €)

Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € (+ 25 000 € Olga ja Otto Källströmin rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha.

A. Ahlström Osakeyhtiön rahasto (50 000 €)

Dos Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Seulonnassa todettujen rintaoireiden yhteys syöpäriskiin. Kaksivuotinen apuraha.

Samuel ja Minna Maslovatin rahasto (25 000 €)

HLT, Professori Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, HPV 16:n säätelyalueen metylaation merkitys infektion kroonistumisessa.

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (50 000 €)

FT Pekka Katajisto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Ravinnosta riippuvat muutokset solujen välisessä viestinnässä ja niiden merkitys suolistosyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

Irma Stormbomin rahasto (27 000 €)

PhD Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 27 000 €, Angiopoietin-2 as a target for novel therapeutic antibodies and as a biomarker in cancer.

Eturauhassyöpärahasto (120 000 €)

FT Matti Poutanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Androgeenivaikutuksen säätely eturauhassyöpäkudoksessa.

FT, prof Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kastraatio-resistentin eturauhassyövän geneettiset markkerit. Kaksivuotinen apuraha.

Roosa nauha -rahasto (410 500 €)

MSc Muthiah Bose (Oulu) väitöskirjatyö, 3 500 €, Molecular and functional characterization of DNA damage response gene defects in breast cancer.

MSc Simona Bramante (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Serotype chimeric oncolytic adenovirus coding for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) for treatment of sarcoma, melanoma and triple-negative breast cancer.

MSc Maral Jamshidi (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Breast cancer survival and treatment outcome in Finnish population.

Dos Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Myc välitteisen solukuoleman hyödyntäminen rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

FT, prof. Pekka Lappalainen (Porvoo) ja tutkimusryhmä, 35 000 € + 35 000 €, Twinfiliinin toiminta rintasyöpäsolujen invaasiossa ja kemoresistenssissä. Kaksivuotinen apuraha.

Dos Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Rintasyövän biomarkkerit. Kasivuotinen apuraha.

Dos Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Kehittyneet MRI-analyysimenetelmät rintasyövän yksilöllisenä ennustekijänä. Kaksivuotinen apuraha.

Ilma ja Vilho Mankin rahasto (100 000 €)

Professori Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Identification and evaluation of new biomarkers. Kaksivuotinen apuraha.

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (100 000 €)

Dos Johanna Arola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Merkkiaineet endokriinisissa neoplasioissa. Kaksivuotinen apuraha.

Dos, LKT Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Primaarimelanooman metastasointiherkkyyden määräävät geeniekspression muutokset. Kaksivuotinen apuraha.

Hilma Koskisen rahasto (25 000 €)

Dos Auli Karhu (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kasvuhormonia erittävien aivolisäkekasvainten somaattinen tausta ja hoitovaste.

Professori Lars R. Holstin rahasto (100 000 €)

Professori Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Biologian ja uusimisriskin mukainen hoito agressiivisessa B-solulymfoomassa. Kaksivuotinen apuraha.

Märta ja Aarne Koskelon rahasto (30 000 €)

Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, ”Sosioekonomisen aseman vaikutus kohdunkaulan syövän ilmaantumiseen ja seulontaan osallistumiseen sekä syöpäkuolleisuuteen Suomessa”.

Saga ja Harri Korhosen rahasto (10 000 €)

MSc Gergana Gateva (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000 €, Septins regulate actin stress fiber contractility and osteosarcoma cell morphogenesis.

FM Emmi Joensuu (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Epigeneettiset muutokset perinnöllisissä ja satunnaisesti esiintyvissä syövissä.

LL Anna Luomaranta (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Imusolmukemetastasoinnin preoperatiivinen ennustaminen endometriumkarsinoomassa.

Kaarina Savolaisen rahasto (200 000 €)

TkT, prof Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Potilaskohtaisen datan yhdistäminen hoitojen priorisoimiseksi rinta- ja munasarjasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Yksilökohtainen syövänhoito. Kaksivuotinen apuraha.

Aino ja Heikki Railon rahasto (80 000 €)

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit. Kaksivuotinen apuraha.

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (200 000 €)

FT, Dos Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Syövän leviämisen signaalit ja proteolyyttiset säätelijät. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Molecular Mechanisms of Cytokine Signalling in Cancer. Kaksivuotinen apuraha.

Lulu, Kaarlo ja Anja Pitkäsen rahasto (30 000 €)

FM Jenny Högström (Helsingfors) väitöskirjatyö, 3 500 €, PROX1 och dess signalering som terapeutiskt mål för kolorectal cancer läkemedelsutveckling.

MSc Eevi Kaasinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Uusien tautialttiusperheiden ja tauteihin liittyvien geenivirheiden tunnistaminen laajamittaisen data-analyysin avulla.

LL Tuomas Kaprio (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Glycomics in colorectal cancer.

MSc Amanpreet Kaur (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, The role of PME-1 in Cancer: Therapeutic implications.

FM Kati Kämpjärvi (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, MED12-geenin rooli kasvainten muodostumisessa.

LL Ilkka Liikanen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Onkolyyttisen immunoterapian yhdistäminen perinteisiin syöpähoitoihin.

LL Pirita Pekkonen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Cellular reprogramming in cancer: cues from virus-host interactions.

MSc Reetta Virtakoivu (Turku) väitöskirjatyö, 4 000 €, Integriinien signalointi ja solun tukirangan merkitys invasoivien syöpäsolujen liikkumisessa.

Syöpäsäätiön kautta jaettavana ovat myös seuraavat apurahat

Tellervo Edessalon säätiön apurahat (40 000 €)

Professori Ilmo Leivo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Pään ja kaulan syövän uudet diagnostiset ja prognostiset biomarkkerit.

Professori Johanna Mäenpää (Tampere) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, TaY/Tays: Munasarjasyövän tutkimusprojekti.

Urho Känkäsen säätiön apuraha (3 000 €)

LL Maire Ratasvuori (Lappeenranta) väitöskirjatyö, 3 000 €, Kirurgisesti hoidetut luustometastaasit; elinajanodotteeseen ja komplikaatiohin vaikuttavat tekijät.

 

Yhteensä 91 apurahaa, yhteensä 3 501 500 euroa.

Keväällä 2014 myönnetty

Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahoja 7 kpl 240 000 €
Matka-apurahoja 75 500 €

Muu tieteen tuki

Suomen Syöpärekisteri 750 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 400 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 290 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 67 676 €
————–
1 507 676 €

Apurahat + muu tieteen tuki yhteensä 5 324 676 €