Suomen tärkein apuraha

Meillä on unelma, että saamme asua maassa, jossa kukaan ei kuole syöpään. Lahjoita Suomen suurimpaan syövänvastaiseen keräykseen.

Myönnetyt apurahat 2014

Syöpäsäätiön vuonna 2014 myöntämät apurahat

Movember suurstipendi (200 000 €)

Professori. Anssi Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Kuka hyötyy eturauhassyövän seulonnasta?

Syöpäsäätiön suurstipendi (200 000 €)

Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Uuden paksusuolisyöpäoireyhtymän (FCCX) alttiusgeenit.

Juhlatoimikunnan rahasto (50 000 €)

Tutkimusjohtaja, dos. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Sääteleekö CD109 glioomien pahanlaatuisuutta? Kaksivuotinen apuraha.

Syöpäsäätiön käyttörahaston muut apurahat (686 000 €)

FM Anna Aakula (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, MikroRNAt sekä näiden kohdegeenien säätely eturauhassyövässä.

Dr Alhadi Almangush (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000 €, Preoperative and intraoperative prognostication of early stage oral tongue squamous cell carcinoma: an international collaborative study.

FM Daniel Antfolk (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, Notch signaloinnin modifiointi kehityksessä ja syövässä.

Dos, LT Peter Boström (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Eturauhassyövän tarkempi diagnosointi magneettikuvauksen ja biomarkkereiden yhdistelmällä.

MSc Nicola De Franceschi (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, A novel role for SHARPIN in regulation of cell proliferation and cancer progression.

FM Samuli Eldfors (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Mutaatioanalyysi ja mutaatioiden vaikutus lääkeainevasteeseen leuekemioissa.

FM Alexandra Elsing (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, The effect of heat shock transcription factor 2 (HSF2) on heat shock protein expression in mitotic cancer cells.

Professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Eturauhassyövän kantasolujen vuorovaikutus syöpäfibroblastien tuottaman soluväliaineen kanssa. Kaksivuotinen apuraha.

FM, LL Otto Kauko (Kaarina) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kasvunestäjäproteiini PP2A:n vaikutukset syöpäsolujen toimintoihin ja lääkeherkkyyksiin.

FM Riina Kaukonen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Filopodioiden ja syövän mikroympäristön vaikutus syövän kehittymiseen. Filopodia and stromal architecture in cancer progression.

LL Andreina Kero (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja kuolema syöpähoidon jälkeen.

Professori Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Clinically relevant biomarkers by next generation sequencing from stool for early diagnostics and for follow up of the gastrointestinal neoplasms. Kaksivuotinen apuraha.

LL Laura Koskenvuo (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi; profylaktinen kirurgia ja desmoidikasvainten ja APC geenimutaation assosiaatio suomalaisessa väestössä.

FM Emilia Kuuluvainen (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000 €, Med12 ja Med13 proteiinien rooli GATA-transkriptiofaktoreiden säätelijönä syöpäsoluissa.

Sairaalageneetikko, FM Virpi Laitinen (Tampere) väitöskirjatyö, 3 000 €, Perinnölliselle eturauhassyövälle altistavien geenivirheiden tunnistaminen ja validointi suomalaisissa eturauhassyöpäsuvuissa – Kohti tarkempaa diagnostiikkaa.

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Trials & models on the impacts of HPV vaccination and/or screening. Kaksivuotinen apuraha.

LK Siria Lemma (Oulu) väitöskirjatyö, 3 000 €, Epiteliaalis mesenkymaalisen transition ja kemokiinireseptoriekspression ennusteellinen merkitys lymfoomissa.

FM Johanna Lotsari (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Perinnöllisten ja sporadisten syöpien epigeneettiset profiilit.

LL Laura Mäkinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000 €, Etäpesäkkeiden syntyyn ja ennusteeseen vaikuttavat kasvainmerkkiaineet kielisyövässä.

MSC Arafath Najumudeen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Discovery of Ras nanocluster inhibitors as novel anti-cancer drugs.

TkT Matti Nykter (Lempäälä) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Kromatiinin muutokset eturauhassyövässä

Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 28 000 €, Inflammaatio- ja androgeenisignalloinnin ristiinkytkennän selvittäminen eturauhassyöpäsoluissa koko perimän laajuisesti.

FM Suvi Parviainen (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Immunoterapia lymfosyyttisiirroilla yhdistettynä onkolyyttiseen viroterapiaan.

LL Pilvi Riihilä (Piikkiö) väitöskirjatyö, 3 500 €, Komplementtijärjestelmä ihon okasolusyövän kasvussa ja leviämisessä.

MSc Pranshu Sahgal (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, Integrin trafficking in the regulation of oncogenic signaling and motility of cancer cells.

PhD Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Notch-signaloinnin rooli syöpäsolujen ja tuumorien verisuonituksen välisessä vuorovaikutuksessa. Kaksivuotinen apuraha.

FM Niina Santio (Mynämäki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Pim-kinaasit ja Pim-inhibiittorit syöpäsolujen liikkuvuuden ja aineenvaihdunnan säätelyssä.

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen eloonjäämisen säätelijänä. Kaksivuotinen apuraha.

FM Päivi Sutinen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500 €, SUMO-muokkauksen vaikutus geenien säätelyyn, erityisesti androgeenireseptorin toimintaan eturauhassyöpäsoluissa.

FM Laura Tuomikoski (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 500 €, Yksilöllinen fysiologis-adaptiivinen sädehoito.

FT, dos Markku Varjosalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 35 000 €, Ihmisen onkofuusiot.

FT, dos Maria Vartiainen (Sipoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Hippo ja SRF transkriptioverkostot syövässä: mekanismeista interventioihin. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Precision medicine for prostate cancer. Kaksivuotinen apuraha.

Taina ja Ruben Biskopin rahasto (50 000 €)

Dos Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Solujen hapentunnistajat munuaissyövän kasvussa ja sädeherkkyydessä. Kaksivuotinen apuraha.

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (200 000 €)

Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kohti pienempää paksusuolisyöpäsairastavuutta molekyyligeneettisin työkaluin. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kohti munasarjasyövän yksilöllistä hoitoa – uudet menetelmät ennusteellisten alaryhmien tunnistamiseen ja lääkeyhdistelmien valitsemiseen. Kaksivuotinen apuraha.

Kurt Hjalmar Kastenin rahasto (25 000 €)

LT, dos Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Stabilin-1 molekyylin merkitys syövän kehittymisessä.

Aune Laaksosen rahasto (30 000 €)

Tutkimusprofessori Kirsti Husgafvel-Pursiainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Kuitualtistumiseen liittyvä keuhkosyöpä: Perimänlaajuiset metylaatiomuutokset ja transkriptomiikka-analyysit.

Hilda ja Matti Tedren rahasto (80 000 €)

FT, dos Tero Aittokallio (Naantali) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Individualized drug target combinations: prediction, testing and translation. Kaksivuotinen apuraha.

Varma Tuomisen rahasto (60 000 €)

Dos Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 € + 30 000 €, Lapsuusiän kantasolusiirron jälkeinen sairastavuus aikuisiässä. Kaksivuotinen apuraha.

Tuovi Saransaaren rahasto (20 000 €)

LKT, dos Ralf Bützow (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Endometrioidista alatyyppiä olevien gynekologisten kasvainten hoidon kehittäminen.

Lehtori Sirkku Heikkisen rahasto (25 000 €)

LT, dos Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Nrf2 transkriptiotekijän onkogeeniset vaikutukset glioomassa.

S47 Bengt och Rabbe Ekmans Fond (100 000 €)

Dos, LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Harvinaisten T- ja NK-soluisten leukemioiden patogeneesi ja uudet hoitokohteet. Kaksivuotinen apuraha.

Frendtexin rahasto (50 000 €)

LT, Dos Sirkku Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Neurofibromatoosi ja syöpä. Cancer in neurofibromatosis.

Dos Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun seuraaminen – Käytännöllinen menetelmä rutiinikäyttöön.

Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande (25 000 €)

FT, dos Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, MED12-geenin rooli kasvainten synnyssä.

Makarna Olga och K. W. I. Mattsons Fond (25 000 €)

PhD Krister Wennerberg (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Yhdistelmälääkehoitojen systemaattinen tunnistaminen KRAS mutatoituneita syöpätyyppejä vastaan.

Hilja Lehtisen rahasto (25 000 €)

Dos, LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, 2-Oksoglutaraatista riippuvaiset dioksigenaasit syövässä.

Olga ja Otto Källströmin muistorahasto (25 000 €)

Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € (+ 25 000 € Aida Viljasen rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha.

Aida Viljasen rahasto (25 000 €)

Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € (+ 25 000 € Olga ja Otto Källströmin rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha.

A. Ahlström Osakeyhtiön rahasto (50 000 €)

Dos Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Seulonnassa todettujen rintaoireiden yhteys syöpäriskiin. Kaksivuotinen apuraha.

Samuel ja Minna Maslovatin rahasto (25 000 €)

HLT, Professori Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, HPV 16:n säätelyalueen metylaation merkitys infektion kroonistumisessa.

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (50 000 €)

FT Pekka Katajisto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Ravinnosta riippuvat muutokset solujen välisessä viestinnässä ja niiden merkitys suolistosyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

Irma Stormbomin rahasto (27 000 €)

PhD Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 27 000 €, Angiopoietin-2 as a target for novel therapeutic antibodies and as a biomarker in cancer.

Eturauhassyöpärahasto (120 000 €)

FT Matti Poutanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Androgeenivaikutuksen säätely eturauhassyöpäkudoksessa.

FT, prof Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kastraatio-resistentin eturauhassyövän geneettiset markkerit. Kaksivuotinen apuraha.

Roosa nauha -rahasto (410 500 €)

MSc Muthiah Bose (Oulu) väitöskirjatyö, 3 500 €, Molecular and functional characterization of DNA damage response gene defects in breast cancer.

MSc Simona Bramante (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Serotype chimeric oncolytic adenovirus coding for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) for treatment of sarcoma, melanoma and triple-negative breast cancer.

MSc Maral Jamshidi (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Breast cancer survival and treatment outcome in Finnish population.

Dos Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Myc välitteisen solukuoleman hyödyntäminen rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

FT, prof. Pekka Lappalainen (Porvoo) ja tutkimusryhmä, 35 000 € + 35 000 €, Twinfiliinin toiminta rintasyöpäsolujen invaasiossa ja kemoresistenssissä. Kaksivuotinen apuraha.

Dos Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Rintasyövän biomarkkerit. Kasivuotinen apuraha.

Dos Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Kehittyneet MRI-analyysimenetelmät rintasyövän yksilöllisenä ennustekijänä. Kaksivuotinen apuraha.

Ilma ja Vilho Mankin rahasto (100 000 €)

Professori Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Identification and evaluation of new biomarkers. Kaksivuotinen apuraha.

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (100 000 €)

Dos Johanna Arola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Merkkiaineet endokriinisissa neoplasioissa. Kaksivuotinen apuraha.

Dos, LKT Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Primaarimelanooman metastasointiherkkyyden määräävät geeniekspression muutokset. Kaksivuotinen apuraha.

Hilma Koskisen rahasto (25 000 €)

Dos Auli Karhu (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kasvuhormonia erittävien aivolisäkekasvainten somaattinen tausta ja hoitovaste.

Professori Lars R. Holstin rahasto (100 000 €)

Professori Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Biologian ja uusimisriskin mukainen hoito agressiivisessa B-solulymfoomassa. Kaksivuotinen apuraha.

Märta ja Aarne Koskelon rahasto (30 000 €)

Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, ”Sosioekonomisen aseman vaikutus kohdunkaulan syövän ilmaantumiseen ja seulontaan osallistumiseen sekä syöpäkuolleisuuteen Suomessa”.

Saga ja Harri Korhosen rahasto (10 000 €)

MSc Gergana Gateva (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000 €, Septins regulate actin stress fiber contractility and osteosarcoma cell morphogenesis.

FM Emmi Joensuu (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Epigeneettiset muutokset perinnöllisissä ja satunnaisesti esiintyvissä syövissä.

LL Anna Luomaranta (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Imusolmukemetastasoinnin preoperatiivinen ennustaminen endometriumkarsinoomassa.

Kaarina Savolaisen rahasto (200 000 €)

TkT, prof Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Potilaskohtaisen datan yhdistäminen hoitojen priorisoimiseksi rinta- ja munasarjasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Yksilökohtainen syövänhoito. Kaksivuotinen apuraha.

Aino ja Heikki Railon rahasto (80 000 €)

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit. Kaksivuotinen apuraha.

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (200 000 €)

FT, Dos Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Syövän leviämisen signaalit ja proteolyyttiset säätelijät. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Molecular Mechanisms of Cytokine Signalling in Cancer. Kaksivuotinen apuraha.

Lulu, Kaarlo ja Anja Pitkäsen rahasto (30 000 €)

FM Jenny Högström (Helsingfors) väitöskirjatyö, 3 500 €, PROX1 och dess signalering som terapeutiskt mål för kolorectal cancer läkemedelsutveckling.

MSc Eevi Kaasinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Uusien tautialttiusperheiden ja tauteihin liittyvien geenivirheiden tunnistaminen laajamittaisen data-analyysin avulla.

LL Tuomas Kaprio (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Glycomics in colorectal cancer.

MSc Amanpreet Kaur (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, The role of PME-1 in Cancer: Therapeutic implications.

FM Kati Kämpjärvi (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, MED12-geenin rooli kasvainten muodostumisessa.

LL Ilkka Liikanen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Onkolyyttisen immunoterapian yhdistäminen perinteisiin syöpähoitoihin.

LL Pirita Pekkonen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Cellular reprogramming in cancer: cues from virus-host interactions.

MSc Reetta Virtakoivu (Turku) väitöskirjatyö, 4 000 €, Integriinien signalointi ja solun tukirangan merkitys invasoivien syöpäsolujen liikkumisessa.

Syöpäsäätiön kautta jaettavana ovat myös seuraavat apurahat

Tellervo Edessalon säätiön apurahat (40 000 €)

Professori Ilmo Leivo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Pään ja kaulan syövän uudet diagnostiset ja prognostiset biomarkkerit.

Professori Johanna Mäenpää (Tampere) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, TaY/Tays: Munasarjasyövän tutkimusprojekti.

Urho Känkäsen säätiön apuraha (3 000 €)

LL Maire Ratasvuori (Lappeenranta) väitöskirjatyö, 3 000 €, Kirurgisesti hoidetut luustometastaasit; elinajanodotteeseen ja komplikaatiohin vaikuttavat tekijät.

 

Yhteensä 91 apurahaa, yhteensä 3 501 500 euroa.

Keväällä 2014 myönnetty

Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahoja 7 kpl 240 000 €
Matka-apurahoja 75 500 €

Muu tieteen tuki

Suomen Syöpärekisteri 750 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 400 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 290 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 67 676 €
————–
1 507 676 €

Apurahat + muu tieteen tuki yhteensä 5 324 676 €