Siirry suoraan sisältöön

Myönnetyt apurahat 2013

Syöpäjärjestöjen vuonna 2013 myöntämät apurahat

Juhlatoimikunnan rahaston suurstipendi (300 000 €)

MD, Professor Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 300 000 €, Reseptorityrosiinikinaasien katkeamiseen perustuvat viestintämekanismit syövässä

Roosa nauha -rahaston suurstipendi (300 000 €)

FT, Prof. Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 300 000 €, Etäpesäkkeiden syntyä edesauttavat filopodiat rintasyövän lääkekohteina

Juhlatoimikunnan rahaston apurahat (100 000 €)

LKT, dosentti, professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Gastrointestinaalikanavan syöpien molekyylipatologia; diagnostiset ja täsmähoitoa ohjaavat tekijät. Kaksivuotinen apuraha.

Roosa nauha -rahaston muut apurahat (550 500 €)

LL Maria Haanpää (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Uusien rinta- ja munasarjasyöpien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen ja karakterisoiminen pohjoissuomalaisessa väestössä

LKT, prof. Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Tyrosine Kinase Inhibitors As Treatments for Cancer. Kaksivuotinen apuraha

Professori Vesa Kataja (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Väestöseulonnan vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen

Akatemiatutkija Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rintasyövän leviämisen mekanismit: geenit ja mikroympäristö

Professori Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

FM Kirsi Kuusisto (Pirkkala) väitöskirjatyö, 3 500 €, Perinnöllinen rintasyöpäalttius – suuririskiset perheet ilman BRCA1/2 mutaatioita

FT, prof. Pekka Lappalainen (Porvoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Twinfiliinin toiminta rintasyöpäsolujen invaasiossa ja kemoresistensissä.

Dosentti Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Circulating biomarkers of breast cancer

LT Tuomo Meretoja (Kirkkonummi) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rintasyövän kirurginen hoito –

FT, dosentti Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Molecular and cellular regulation of mammary ductal invasion

Geneetikko Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta

Prof. Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kohtu-, munasarja- ja rintasyövän molekyylipatogeneesin tutkimus

FM Jouko Sandholm (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Zoledronaatin kohdennettu nanopartikkelivälitteinen annostelu prekliinisessä rintasyöpämallissa

Dosentti Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Diffuusiokuvaus ja dynaaminen varjoainetehosteinen magneettikuvaus rintasyövän ja munasarjasyövän ennusteellisina tekijöinä

FT Robert Winqvist (Oulu) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Perinnöllinen alttius rintasyöpään: geneettiset riskitekijät ja niiden vaikutustavat ja kliininen merkitys.
Kaksivuotinen apuraha

Syöpäsäätiön käyttörahasto (1 260 000 €)

Prof. Lauri Aaltonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Tehosekvensointi laajassa aineistossa periytyvän paksusuolisyövän alttiuslokusten selvittämiseksi

Akatemiaprofessori Kari Alitalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Syövän kantasolut ja suonet terapiakohteina. Kaksivuotinen apuraha

Professori Carl Blomqvist (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pehmytkudossarkoomien tarkempi ennuste ja hoidon kehittäminen

Professori Olli Carpén (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kasvutekijäreseptorien viestireitit suolistosyövässä – kohti vaikuttavampaa diagnostiikkaa ja tautimekanismien ymmärtämistä

Professori Mika Gissler (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 30 000 €, Lisääntymisterveys nuorella iällä sairastetun syövän jälkeen. Kaksivuotinen apuraha

Professori Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Identification and evaluation of new biomarkers

TkT, Prof. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Systems Biology Approach to Identify Subtypes and Effective Combination Therapies in Ovarian Cancer

LT, professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyövän kantasolujen vuorovaikutus syöpäfibroblastien tuottaman soluväliaineen kanssa

LKT, professori Sirpa Jalkanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, New Tools to Target Lymphatics. Kaksivuotinen apuraha

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Pitäisikö miesten saada HPV-rokotus: paikkakuntasatunnaistettu tutkimus eri HPV rokotusstrategioiden vaikuttavuudesta.

Professori Sirpa Leppä (Hus) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Lymfoomahoitojen optimointi molekyläärisen profiloinnin kainoin

Professori Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Aspirin in cancer prevention and therapy. Kaksivuotinen apuraha

Professori Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Eturauhassyövän leikkausta ja korkea-annoksista sädehoitoa edeltävä magneetti- ja PET-kuvaus. Kaksivuotinen apuraha.

Akatemiatutkija Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, LGL leukemian patogeneesi ja yhteys poikkeavaan immuunivasteeseen

Professori Päivi Ojala (Kerava) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Lymphatic reprogramming in cancer.Kaksivuotinen apuraha.

Professori Tuula Salo (Oulu) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Kielisyövän diagnostiikkaa tarkentavat ja hoitoa tehostavat keinot. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen jakautumisen eloonjäämisen säätelijänä

Professori Jussi Taipale (Bromma) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Defining the molecular state of human cancer. Kaksivuotinen apuraha.

LT, professori Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, PP2A kasvunestäjän farmakologinen uudelleen aktivointi syövän hoidon uutena lähestymistapana. Kaksivuotinen apuraha.

Varma Tuomisen rahasto (100 000 €) (Lasten syöpätutkimuksen kohdeapurahat)

LKT, professori Markku Heikinheimo (Tuusula) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Geeninsäätelytekijä GATA4:n merkitys hepatoblastoman biologiassa ja hoidossa

Dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Late side effects after hematopoietic stem cell transplantation in childhood

Professori Heikki Rantala (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset

LT, dosentti Johanna Uusimaa (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa

Taina ja Ruben Biskopin rahasto (20 000 €)

LT, dosentti Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, The cellular oxygen sensors in renal cell cancer (RCC) progression

Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten (455 000 €)

FM Mervi Aavikko (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 3 500 €, Uusien kasvainalttiusperheiden ja alttiusgeenien tunnistaminen suomalaisessa väestössä

LT, professori Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Eturauhassyövän seulonnan vaikuttavuuden kohdentaminen riskiperustaisella kohdentamisella

PhD student PING CHEN (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Syövän kehittymisen säätely transkriptomin tasolla

MSc. Shentong Fang (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Stem Cells and Their Niches in Angiogenesis: Vascular Endothelial Stem Cells, Hematopoietic Progenitors and Hematopoietic Effector Cells

FM Heidi Haikala (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Targeting Myc pathway for therapeutic intervention of cancer metabolism

MSc Yizhou Hu (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, The role of netrin-4 in glioblastoma / Netriini-4:n tehtävät glioblastoomassa

Dosentti, LKT Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kohti parempaa mestaattisen melanooman hoitoa genominlaajuisin transkriptionaalisin analyysein

Professori Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Keuhkosyövän kliinisesti merkittävien biomarkkereiden seulonta uuden polven sekvensoinnilla ja mikro-RNA-profiloinnilla

LL Johanna Kondelin (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Uusia näkemyksiä paksusuolisyövän molekyyligeneettiseen taustaan, New insights into the moleculogenetic background of colorectal cancer

LL, EL Mika Kontro (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Uuden sukupolven sekvenointi- ja lääkeseulamenelmät akuutin leukemian hoidon yksilöllistämisessä.

FM Taina Korpela (Masku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Esriinin rooli syövän etenemisessä

LL Virpi Koskela-Niska (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Munasarja- ja munajohdinsyöpäriski suomalaisilla vaihdevuosioireisiin hormonihoitoa käyttävillä naisilla

FM Kari Kurppa (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Mutated ErbB4 as a potential cancer drug target

Proviisori Julia Lehtinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Syöpäkudokseen kohdennettavien lääkkeen- ja geeninkantajien kehitys ja karakterisointi

FM Hanna Leinonen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500 €, Transkriptiotekijä Nrf2:ta yli-ilmentävien syöpäsolulinjojen karakterisaatio

FM Katri Leinonen (Tampere) väitöskirjatyö, 3 500 €, Fuusiogeenit eturauhassyövässä

LL Maarit Leinonen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, HPV DNA testin käyttö osana organisoitua kohdunkaulan syövän seulontaa ja syövän ennaltaehkäisyä: satunnaistettu tutkimus

FM Miika Mehine (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kohdun myoomien molekulaarinen luokittelu massasekvensointimenetelmillä

FM Marko Merikukka (Oulu) väitöskirjatyö, 3 500 €, Papillomaaviruksen rokottamisen vaikutus kohdunkaulan syövän ilmaantuvuuteen ja tyyppikorvaantuvuus.

FM Taru Muranen (Jokikunta) väitöskirjatyö, 3 500 €, CHEK2 mutaation kantajien syöpäriskiin ja tuumorin kehitykseen vaikuttavat perinnölliset tekijät

Prof Tomi Mäkelä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Miten LKB1 mutaatiot aiheuttavat kasvaimia?

FM Jenni Mäki-Jouppila (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, MikroRNA-molekyylit ja pienyhdisteet syöpäsolujen jakautumisen salpaajina

FM Riikka Nurminen (Kangasala) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kromosomialueen 11q13-14 yhteys eturauhassyöpäalttiuteen suomalaisilla

FM Kristian Ovaska (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Skaalautuvien laskennallisten menetelmien kehitys osteosarkooman kromosomaalisten muutosten tutkimiseen

LL Lassi Raittinen (Ylöjärvi) väitöskirjatyö, 3 500 €, Pään ja kaulan alueen syöpäleikkausten jättämien kudospuutosten operatiiviseen rekonstruoimiseen käytettävien mikrovaskulaaristen kielekkeiden verenkierrolle edullinen postoperatiivinen hoito ja sen analysointi mikrodialyysi- ja kudoshappimonitorin avulla

LL Hanna Rajala (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, LGL-leukemian patogeneesi.

MD, MSc Mohsin Rana (Tampere) väitöskirjatyö, 3 500 €, Long-term efficacy of human papillomavirus vaccination: a population based cohort study

LL Helka Sahi (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Immuunipuutoksen ja polyomavirusinfektion merkitys Merkelin solu syövässä – etiologisia ja biologisia erityispiirteitä

Prof. Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Eturauhassyöpäalttiudelle tärkeät geenivariantit

FM Sanna Siltanen (Lempäälä) väitöskirjatyö, 3 500 €, ARLTS1 eturauhassyövän riskitekijänä.

Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Reactive oxygen species and histone modification in lung carcinogenesis, lung cancer incasion and metastatic spread

Professori emeritus, Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Development of prognostic methods for prostate cancer

LKT Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Ympäristötekijöiden ja perintötekijöiden yhteisvaikutus eturauhassyöpäkuoleman riskiin

Fil. Maist. Pyry Toivanen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500 €, Väitöskirjatutkimus endoteelikasvutekijöiden rakenteesta, toiminnasta ja terapeuttisista sovelluksista

FM Anniina Vihervaara (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, HSF1 ja HSF2 geeniluennan säätelijöinä dynaamisesti muuttuvassa kromatiiniympäristössä

Professori Pirkko Vihko (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyövän laboratoriodiagnostiikka: happamat fosfataasit ja PSA vertailussa

LL Anni Virtanen (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kotona tapahtuva näytteenotto kohdunkaulansyövän seulonnassa

M.D., M. Sc Miao Yin (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 500 €, HGF-Met signaloinnin keskeinen rooli fibrosarkooma- ja mela-noomasoluja invaasiossa

FM Irene Ylivinkka (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Netriinien toimintaa välittävät reseptorit ja signalointireitit ihmisen glioblastoomassa

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (535 000 €)

Dosentti Johanna Arola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Merkkiaineet endokriinisissa neoplasioissa

dos. Peter Boström (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Optimizing Patient Selection and Estimation of Chemotherapy Response in Muscle Invasive Bladder Cancer with Novel Imaging Techniques (MRI-PET), Genetic and Immunological Information

Professor George Bova (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyövän etäpesäkkeiden molekuläärinen jäljittäminen

Assistant professor – Tenure-track Vincenzo Cerullo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Isolation and characterization of novel MHC-I restricted tumor specific peptides

LT, dosentti Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Cancer immunotherapy with oncolytic viruses and adoptive cell transfer

FT, dosentti Marko Kallio (Kaarina) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rassf1a säätelevät mikroRNAt

Dosentti, LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, 2-Oksoglutaraatista riippuvaiset dioksigenaasit syövässä

Dosentti Liisa Kauppi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kasvainten evoluutio DNA-tasolla; Ongoing evolution in human tumors on the DNA level

FT, dosentti Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Unraveling pathways responsible for glioma invasion

Professori Riitta Lahesmaa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pluripotency core network in cancer

FT, dosentti Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Syövän leviämisen signaalit ja proteolyyttiset säätelijät

LT, dosentti Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Nrf2 transkriptiotekijän onkogeeniset vaikutukset glioomasoluissa

TtM, M.Sc. Suvi Mäklin (Helsinki) epidemiologisen tutkijan toimi, 60 000 €, Suolistosyöpien seulonnan taloudellinen arviointi Suomessa

TkT Matti Nykter (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyövän yksilöidyn hoidon edistäminen biopsia-näytteiden geneettisten piirteiden mittauksella

Dosentti Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Long-term population-based survival of cancer patients – What estimation method to use?

FT Matti Poutanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Androgeenibiosynteesin säätely eturauhassyöpäkudoksessa

PhD Cecilia Sahlgren (Suomi) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, A role of Notch signaling in the cross talk between

LT, dosentti Petri Salven (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Verisuonten endoteelikantasolut syövän hoidossa

HLL, HLT, professori Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Suun krooninen HPV-infektio ja HPV-spesifinen immuunivaste

FT, dosentti Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kohdun sileälihaskasvainten molekyylipatogeneesi

 

Lisäksi jaettavana ovat:

Tellervo Edessalon säätiön syöpätutkimukseen osoittamat varat (90 000 €)

PhD, Docent Daniel Abankwa (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Tumour associated Ras mutations with a new mechanism of action suggest new drug-targeting strategies

Professori Eero Pukkala (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Effects of socioeconomic position on screening attendance, incidence and survival from cervical cancer: a poluation-based study in Finland

LT, dos Antti Rannikko (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyöpä: seulonnasta yksilöllisiin hoitoihin ja seurantaan.

LT Pia Johanna Österlund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Suolistosyövän solunsalpaajahoidon aiheuttamien ruoansulatuskanavan haittavaikutusten objektiivinen määritys ja ennakointi.

 

Syksyllä 2013 myönnetyt apurahat 107 kpl, yhteensä 3 710 500 €.

Keväällä 2013 myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 6 kpl, 120 000 €.

Keväällä 2013 myönnetyt matka-apurahat 57 kpl, yhteensä 58 000 euroa €.

Kaikkiaan vuonna 2013 myönnettiin apurahoja 170 kpl, yhteensä 3 888 500 €.

Muu tieteen tuki:

Suomen Syöpärekisteri 750 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 400 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 290 000 €
IPPE –kansainvälinen syöpäepidemiologinen koulutus 1 600 €
ICRETT 5 000 €
Yhteensä 1 516 600 €

Syöpäjärjestöjen myöntämät apurahat ja muu tieteen tuki ovat vuonna 2013 yhteensä 5 405 100 €.