Suomen tärkein apuraha

Meillä on unelma, että saamme asua maassa, jossa kukaan ei kuole syöpään. Lahjoita Suomen suurimpaan syövänvastaiseen keräykseen.

Myönnetyt apurahat 2013

Syöpäjärjestöjen vuonna 2013 myöntämät apurahat

Juhlatoimikunnan rahaston suurstipendi (300 000 €)

MD, Professor Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 300 000 €, Reseptorityrosiinikinaasien katkeamiseen perustuvat viestintämekanismit syövässä

Roosa nauha -rahaston suurstipendi (300 000 €)

FT, Prof. Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 300 000 €, Etäpesäkkeiden syntyä edesauttavat filopodiat rintasyövän lääkekohteina

Juhlatoimikunnan rahaston apurahat (100 000 €)

LKT, dosentti, professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Gastrointestinaalikanavan syöpien molekyylipatologia; diagnostiset ja täsmähoitoa ohjaavat tekijät. Kaksivuotinen apuraha.

Roosa nauha -rahaston muut apurahat (550 500 €)

LL Maria Haanpää (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Uusien rinta- ja munasarjasyöpien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen ja karakterisoiminen pohjoissuomalaisessa väestössä

LKT, prof. Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Tyrosine Kinase Inhibitors As Treatments for Cancer. Kaksivuotinen apuraha

Professori Vesa Kataja (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Väestöseulonnan vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen

Akatemiatutkija Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rintasyövän leviämisen mekanismit: geenit ja mikroympäristö

Professori Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

FM Kirsi Kuusisto (Pirkkala) väitöskirjatyö, 3 500 €, Perinnöllinen rintasyöpäalttius – suuririskiset perheet ilman BRCA1/2 mutaatioita

FT, prof. Pekka Lappalainen (Porvoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Twinfiliinin toiminta rintasyöpäsolujen invaasiossa ja kemoresistensissä.

Dosentti Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Circulating biomarkers of breast cancer

LT Tuomo Meretoja (Kirkkonummi) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rintasyövän kirurginen hoito –

FT, dosentti Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Molecular and cellular regulation of mammary ductal invasion

Geneetikko Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta

Prof. Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kohtu-, munasarja- ja rintasyövän molekyylipatogeneesin tutkimus

FM Jouko Sandholm (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Zoledronaatin kohdennettu nanopartikkelivälitteinen annostelu prekliinisessä rintasyöpämallissa

Dosentti Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Diffuusiokuvaus ja dynaaminen varjoainetehosteinen magneettikuvaus rintasyövän ja munasarjasyövän ennusteellisina tekijöinä

FT Robert Winqvist (Oulu) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Perinnöllinen alttius rintasyöpään: geneettiset riskitekijät ja niiden vaikutustavat ja kliininen merkitys.
Kaksivuotinen apuraha

Syöpäsäätiön käyttörahasto (1 260 000 €)

Prof. Lauri Aaltonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Tehosekvensointi laajassa aineistossa periytyvän paksusuolisyövän alttiuslokusten selvittämiseksi

Akatemiaprofessori Kari Alitalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Syövän kantasolut ja suonet terapiakohteina. Kaksivuotinen apuraha

Professori Carl Blomqvist (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pehmytkudossarkoomien tarkempi ennuste ja hoidon kehittäminen

Professori Olli Carpén (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kasvutekijäreseptorien viestireitit suolistosyövässä – kohti vaikuttavampaa diagnostiikkaa ja tautimekanismien ymmärtämistä

Professori Mika Gissler (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 30 000 €, Lisääntymisterveys nuorella iällä sairastetun syövän jälkeen. Kaksivuotinen apuraha

Professori Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Identification and evaluation of new biomarkers

TkT, Prof. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Systems Biology Approach to Identify Subtypes and Effective Combination Therapies in Ovarian Cancer

LT, professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyövän kantasolujen vuorovaikutus syöpäfibroblastien tuottaman soluväliaineen kanssa

LKT, professori Sirpa Jalkanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, New Tools to Target Lymphatics. Kaksivuotinen apuraha

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Pitäisikö miesten saada HPV-rokotus: paikkakuntasatunnaistettu tutkimus eri HPV rokotusstrategioiden vaikuttavuudesta.

Professori Sirpa Leppä (Hus) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Lymfoomahoitojen optimointi molekyläärisen profiloinnin kainoin

Professori Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Aspirin in cancer prevention and therapy. Kaksivuotinen apuraha

Professori Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Eturauhassyövän leikkausta ja korkea-annoksista sädehoitoa edeltävä magneetti- ja PET-kuvaus. Kaksivuotinen apuraha.

Akatemiatutkija Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, LGL leukemian patogeneesi ja yhteys poikkeavaan immuunivasteeseen

Professori Päivi Ojala (Kerava) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Lymphatic reprogramming in cancer.Kaksivuotinen apuraha.

Professori Tuula Salo (Oulu) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Kielisyövän diagnostiikkaa tarkentavat ja hoitoa tehostavat keinot. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen jakautumisen eloonjäämisen säätelijänä

Professori Jussi Taipale (Bromma) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Defining the molecular state of human cancer. Kaksivuotinen apuraha.

LT, professori Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, PP2A kasvunestäjän farmakologinen uudelleen aktivointi syövän hoidon uutena lähestymistapana. Kaksivuotinen apuraha.

Varma Tuomisen rahasto (100 000 €) (Lasten syöpätutkimuksen kohdeapurahat)

LKT, professori Markku Heikinheimo (Tuusula) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Geeninsäätelytekijä GATA4:n merkitys hepatoblastoman biologiassa ja hoidossa

Dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Late side effects after hematopoietic stem cell transplantation in childhood

Professori Heikki Rantala (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset

LT, dosentti Johanna Uusimaa (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa

Taina ja Ruben Biskopin rahasto (20 000 €)

LT, dosentti Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, The cellular oxygen sensors in renal cell cancer (RCC) progression

Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten (455 000 €)

FM Mervi Aavikko (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 3 500 €, Uusien kasvainalttiusperheiden ja alttiusgeenien tunnistaminen suomalaisessa väestössä

LT, professori Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Eturauhassyövän seulonnan vaikuttavuuden kohdentaminen riskiperustaisella kohdentamisella

PhD student PING CHEN (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Syövän kehittymisen säätely transkriptomin tasolla

MSc. Shentong Fang (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Stem Cells and Their Niches in Angiogenesis: Vascular Endothelial Stem Cells, Hematopoietic Progenitors and Hematopoietic Effector Cells

FM Heidi Haikala (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Targeting Myc pathway for therapeutic intervention of cancer metabolism

MSc Yizhou Hu (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, The role of netrin-4 in glioblastoma / Netriini-4:n tehtävät glioblastoomassa

Dosentti, LKT Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kohti parempaa mestaattisen melanooman hoitoa genominlaajuisin transkriptionaalisin analyysein

Professori Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Keuhkosyövän kliinisesti merkittävien biomarkkereiden seulonta uuden polven sekvensoinnilla ja mikro-RNA-profiloinnilla

LL Johanna Kondelin (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Uusia näkemyksiä paksusuolisyövän molekyyligeneettiseen taustaan, New insights into the moleculogenetic background of colorectal cancer

LL, EL Mika Kontro (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Uuden sukupolven sekvenointi- ja lääkeseulamenelmät akuutin leukemian hoidon yksilöllistämisessä.

FM Taina Korpela (Masku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Esriinin rooli syövän etenemisessä

LL Virpi Koskela-Niska (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Munasarja- ja munajohdinsyöpäriski suomalaisilla vaihdevuosioireisiin hormonihoitoa käyttävillä naisilla

FM Kari Kurppa (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Mutated ErbB4 as a potential cancer drug target

Proviisori Julia Lehtinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Syöpäkudokseen kohdennettavien lääkkeen- ja geeninkantajien kehitys ja karakterisointi

FM Hanna Leinonen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500 €, Transkriptiotekijä Nrf2:ta yli-ilmentävien syöpäsolulinjojen karakterisaatio

FM Katri Leinonen (Tampere) väitöskirjatyö, 3 500 €, Fuusiogeenit eturauhassyövässä

LL Maarit Leinonen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, HPV DNA testin käyttö osana organisoitua kohdunkaulan syövän seulontaa ja syövän ennaltaehkäisyä: satunnaistettu tutkimus

FM Miika Mehine (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kohdun myoomien molekulaarinen luokittelu massasekvensointimenetelmillä

FM Marko Merikukka (Oulu) väitöskirjatyö, 3 500 €, Papillomaaviruksen rokottamisen vaikutus kohdunkaulan syövän ilmaantuvuuteen ja tyyppikorvaantuvuus.

FM Taru Muranen (Jokikunta) väitöskirjatyö, 3 500 €, CHEK2 mutaation kantajien syöpäriskiin ja tuumorin kehitykseen vaikuttavat perinnölliset tekijät

Prof Tomi Mäkelä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Miten LKB1 mutaatiot aiheuttavat kasvaimia?

FM Jenni Mäki-Jouppila (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, MikroRNA-molekyylit ja pienyhdisteet syöpäsolujen jakautumisen salpaajina

FM Riikka Nurminen (Kangasala) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kromosomialueen 11q13-14 yhteys eturauhassyöpäalttiuteen suomalaisilla

FM Kristian Ovaska (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Skaalautuvien laskennallisten menetelmien kehitys osteosarkooman kromosomaalisten muutosten tutkimiseen

LL Lassi Raittinen (Ylöjärvi) väitöskirjatyö, 3 500 €, Pään ja kaulan alueen syöpäleikkausten jättämien kudospuutosten operatiiviseen rekonstruoimiseen käytettävien mikrovaskulaaristen kielekkeiden verenkierrolle edullinen postoperatiivinen hoito ja sen analysointi mikrodialyysi- ja kudoshappimonitorin avulla

LL Hanna Rajala (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, LGL-leukemian patogeneesi.

MD, MSc Mohsin Rana (Tampere) väitöskirjatyö, 3 500 €, Long-term efficacy of human papillomavirus vaccination: a population based cohort study

LL Helka Sahi (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Immuunipuutoksen ja polyomavirusinfektion merkitys Merkelin solu syövässä – etiologisia ja biologisia erityispiirteitä

Prof. Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Eturauhassyöpäalttiudelle tärkeät geenivariantit

FM Sanna Siltanen (Lempäälä) väitöskirjatyö, 3 500 €, ARLTS1 eturauhassyövän riskitekijänä.

Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Reactive oxygen species and histone modification in lung carcinogenesis, lung cancer incasion and metastatic spread

Professori emeritus, Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Development of prognostic methods for prostate cancer

LKT Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Ympäristötekijöiden ja perintötekijöiden yhteisvaikutus eturauhassyöpäkuoleman riskiin

Fil. Maist. Pyry Toivanen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500 €, Väitöskirjatutkimus endoteelikasvutekijöiden rakenteesta, toiminnasta ja terapeuttisista sovelluksista

FM Anniina Vihervaara (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, HSF1 ja HSF2 geeniluennan säätelijöinä dynaamisesti muuttuvassa kromatiiniympäristössä

Professori Pirkko Vihko (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyövän laboratoriodiagnostiikka: happamat fosfataasit ja PSA vertailussa

LL Anni Virtanen (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kotona tapahtuva näytteenotto kohdunkaulansyövän seulonnassa

M.D., M. Sc Miao Yin (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 500 €, HGF-Met signaloinnin keskeinen rooli fibrosarkooma- ja mela-noomasoluja invaasiossa

FM Irene Ylivinkka (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Netriinien toimintaa välittävät reseptorit ja signalointireitit ihmisen glioblastoomassa

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (535 000 €)

Dosentti Johanna Arola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Merkkiaineet endokriinisissa neoplasioissa

dos. Peter Boström (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Optimizing Patient Selection and Estimation of Chemotherapy Response in Muscle Invasive Bladder Cancer with Novel Imaging Techniques (MRI-PET), Genetic and Immunological Information

Professor George Bova (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyövän etäpesäkkeiden molekuläärinen jäljittäminen

Assistant professor – Tenure-track Vincenzo Cerullo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Isolation and characterization of novel MHC-I restricted tumor specific peptides

LT, dosentti Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Cancer immunotherapy with oncolytic viruses and adoptive cell transfer

FT, dosentti Marko Kallio (Kaarina) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rassf1a säätelevät mikroRNAt

Dosentti, LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, 2-Oksoglutaraatista riippuvaiset dioksigenaasit syövässä

Dosentti Liisa Kauppi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kasvainten evoluutio DNA-tasolla; Ongoing evolution in human tumors on the DNA level

FT, dosentti Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Unraveling pathways responsible for glioma invasion

Professori Riitta Lahesmaa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pluripotency core network in cancer

FT, dosentti Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Syövän leviämisen signaalit ja proteolyyttiset säätelijät

LT, dosentti Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Nrf2 transkriptiotekijän onkogeeniset vaikutukset glioomasoluissa

TtM, M.Sc. Suvi Mäklin (Helsinki) epidemiologisen tutkijan toimi, 60 000 €, Suolistosyöpien seulonnan taloudellinen arviointi Suomessa

TkT Matti Nykter (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyövän yksilöidyn hoidon edistäminen biopsia-näytteiden geneettisten piirteiden mittauksella

Dosentti Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Long-term population-based survival of cancer patients – What estimation method to use?

FT Matti Poutanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Androgeenibiosynteesin säätely eturauhassyöpäkudoksessa

PhD Cecilia Sahlgren (Suomi) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, A role of Notch signaling in the cross talk between

LT, dosentti Petri Salven (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Verisuonten endoteelikantasolut syövän hoidossa

HLL, HLT, professori Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Suun krooninen HPV-infektio ja HPV-spesifinen immuunivaste

FT, dosentti Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kohdun sileälihaskasvainten molekyylipatogeneesi

 

Lisäksi jaettavana ovat:

Tellervo Edessalon säätiön syöpätutkimukseen osoittamat varat (90 000 €)

PhD, Docent Daniel Abankwa (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Tumour associated Ras mutations with a new mechanism of action suggest new drug-targeting strategies

Professori Eero Pukkala (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Effects of socioeconomic position on screening attendance, incidence and survival from cervical cancer: a poluation-based study in Finland

LT, dos Antti Rannikko (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyöpä: seulonnasta yksilöllisiin hoitoihin ja seurantaan.

LT Pia Johanna Österlund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Suolistosyövän solunsalpaajahoidon aiheuttamien ruoansulatuskanavan haittavaikutusten objektiivinen määritys ja ennakointi.

 

Syksyllä 2013 myönnetyt apurahat 107 kpl, yhteensä 3 710 500 €.

Keväällä 2013 myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 6 kpl, 120 000 €.

Keväällä 2013 myönnetyt matka-apurahat 57 kpl, yhteensä 58 000 euroa €.

Kaikkiaan vuonna 2013 myönnettiin apurahoja 170 kpl, yhteensä 3 888 500 €.

Muu tieteen tuki:

Suomen Syöpärekisteri 750 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 400 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 290 000 €
IPPE –kansainvälinen syöpäepidemiologinen koulutus 1 600 €
ICRETT 5 000 €
Yhteensä 1 516 600 €

Syöpäjärjestöjen myöntämät apurahat ja muu tieteen tuki ovat vuonna 2013 yhteensä 5 405 100 €.