Siirry suoraan sisältöön

Myönnetyt apurahat 2012

Syöpäjärjestöjen vuonna 2012 myöntämät apurahat

Eturauhassyöpärahaston Movember suurstipendi (200 000 €)

Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Prostate cancer: from profiling the genome to personalized medicine

Juhlatoimikunnan rahasto (200 000 €)

Professori Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Leukemian täsmähoitojen yksilökohtainen optimointi

Syöpäsäätiön käyttörahasto (350 000 €)

Professori Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Optimizing prostate cancer screening by risk stratification

Professori Sirpa Jalkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Uudet imutiemolekyylit ja metastasoinnin esto

FT, dos. Päivi Ojala (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Solujen uudelleenohjelmointi syövän synnyssä

LT, Dos. Petri Salvén (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Verisuonikantasolut syövässä

Professori Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, High impact variants in prostate cancer susceptibility

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen jakautumisen ja eloonjäämisen säätelijänä

Professori (emer.) Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Development of prognostic methods for prostate cancer

Professori Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Eturauhassyövän seulonnan pitkäaikaisvaikutukset ja sen oikea kohdentaminen

Taina ja Ruben Biskopin Syöpäsäätiölle munuais- ja rintasyöpätutkimukseen lahjoittamat varat (25 000 €)

LT, Dos. Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Munuaissyövän etenemisen biomarkkerit.

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (100 000 €)

Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Tehosekvensointi laajassa aineistossa periytyvän paksusuolisyövän alttiuslokusten selvittämiseksi

Professori Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Reseptorityrosiinikinaasien uudet viestintämekanismit syövässä

Professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kolorektaalisyövän kliinisesti merkitykselliset molekylaariset biomarkkerit – moniammatillisen diagnostiikan ja hoidon perusta.

Aune Laaksosen rahasto (3 500 €)

LL Johanna Hynninen (Littoinen), 3 500 €, väitöskirjatyö: Epiteliaalisen munasarjasyövän levinneisyyden ja hoitovasteen arviointi käyttäen positroniemissiotomografiaa ja tietokonetomografiaa (PET/CT)

Tyyne Taposen rahasto (3 500 €)

MD Mehdi Farshchian (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Ihon levyepiteelisyövän kasvuun ja leviämiseen liittyvien uusien biomarkkereiden tunnistaminen ja karakterisointi.

Hilda ja Matti Tedren rahasto (3 500 €)

LL Otto Hemminki (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Onkolyyttinen serotyyppi 3 adenovirus levinneen syövän hoidossa

Varma Tuomisen rahasto (50 000 €)

Lastentautiopin dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kantasolusiirrolla tuetun intensiivihoidon jälkivaikutukset lapsilla

LT, dos, lastentautien el, lastenneurologian el Johanna Uusimaa (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa

Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (50.000 €)

Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvutekijäreseptorien viestireitit suolistosyövässä – kohti vaikuttavampaa diagnostiikkaa ja tautimekanismien

Erkki Toivasen rahasto (3 500 €)

MD Ivan Jambor (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Metabolic imaging of prostate cancer using PET and MRI

Friendtexin rahasto (3 500 €)

FM Netta Mäkinen (Espoo), 3 500 €, väitöskirjatyö: Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettinen tausta

Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande (3 000 €)

FM Olli Matilainen (Helsinki), 3 000 €, väitöskirjatyö: Insuliini/IGF1 signalointi proteasomin säätelijänä

Kari Arto Suomisen rahasto (3 500 €)

LL, el Katja Kero (Littoinen), 3 500 €, väitöskirjatyö: Miehen suun ja sukuelinalueen HPV-tulehdus.

Professori Osmo Järven rahasto (3 500 €)

LL Sari Riihijärvi (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Angiogeneesi ja diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (7 000 €)

FM Karri Seppä (Järvenpää), 3 500 €, väitöskirjatyö: Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun kvantifiointi

LL Hanna Vasarainen (Kerava), 3 500 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän aktiiviseuranta ja ennustetekijät

Pekka Vuopion muistorahasto (3 500 €)

LL, evl Matti Vänskä (Tampere), 3 500 €, väitöskirjatyö: Varhaisen neutropeenisen kuumeen ennusteelliset biomarkkerit, Prognostic biomarkers for early febrile neutropenia

Roosa nauha -rahasto (347 000 €)

Fil. yo. Rainer Fagerholm (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rintasyövän Molekyylibiologiset Ennustetekijät

Dosentti, TkT Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Integrated network level analysis of triple-negative breast cancer

Professori Anne Kallioniemi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Bone morphogenetic protein 4 in breast cancer progression

Professori ma. Vesa Kataja (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Väestöseulonnan vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen

Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rintasyövän leviämisen mekanismit : geenit ja mikroympäristö

Professori Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä

FM, ins. Laura Lehtinen (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Identification of novel regulators for tumor progression in breast cancer

FT, dosentti Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Molecular and cellular regulation of mammary ductal invasion

Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta

Professori Mikko Niemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Yksilöllinen rintasyövän liitännäislääkehoito: geenien merkitys tehon ja haittavaikutusten yksilöeroissa

Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kohtu-, munasarja- ja rintasyövän molekyylipatogeneesin tutkimus

Professori Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Neurofibromatoosiin liittyvät ääreishermoston maligniteetit ja rintasyöpä: epidemiologinen ja immunohistokemiallinen tutkimus.

FM Liisa Pelttari (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rinta- ja munasarjasyövän genetiikka

LL Elina Siponen (Espoo), 3 000 €, väitöskirjatyö: Paikalliset ja imusolmukeuusiutumat rintasyövässä

Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, NRF2 and KEAP1 in breast and prostate cancer

FM Mikko Vuorela (Oulu), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rintasyövälle altistavien uusien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen

Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten (50 000 €)

Akatemiaprofessori Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Reseptorityrokinaasien estäjät syövän liitännäishoitoina

Ilma ja Vilho Mankin rahasto (10 500 €)

FM Sanna Kaikkonen (Leppäkaarre), 3 500 €, väitöskirjatyö: Androgeenireseptori ja SUMO-modifikaatiot eturauhassyöpäsolujen hormoniriippuvaisessa geenisäätelyssä

FM Pekka Poutiainen (Kuopio), 3 500 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän hoitoon sopivien androgeenireseptorin estäjämolekyylien suunnittelu, synteesi ja biologinen testaus

MD Georgia Zarkada (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Verisuonikasvutekijäreseptori-3 (VEGFR-3): Uusi hoitokohde syövän verisuonituksen hallitsemiseksi

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (25 000 €)

Docent Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Samverkan mellan Notch signalering och cancer cell metabolism kan ge upphov till nya behandlingsmetoder

Kaarina Savolaisen rahasto (75 000 €)

Professori Jorma Keski-Oja (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Netriinien tehtävät glioblastoomassa

Professori Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Lymfoomahoitojen optimointi molekyläärisen profiloinnin keinoin

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (50 000 €)

Professori. Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Mutaatioseulonta syväsekvensoinnilla ja hoitoresistenssi keuhkosyövässä.

FT, dos. Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kohdun hyvän- ja pahanlaatuisten sileälihaskasvainten genominen tausta

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (525 000 €)

FT, dosentti Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, HPV-seulonnan vaikutus kohdunkaulansyöpiin ja esiasteisiin. Impact of HPV screening to cervical cancers and precancers.

LT, dos. Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Phase 1-2 clinical trial of GM-CSF coding oncolytic adenovirus CGTG-102 with low dose cyclophosphamide

Professori Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Soluadheesio ja syöpä

Professori Pekka Jousilahti (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Syövästä selviytyneiden potilaiden kuolinsyyt, sydän- ja verisuonitautisairastuvuus ja -kuolleisuus, sekä niiden taustatekijät Suomessa

Professori Olli Jänne (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Androgeenireseptorin säätelytapahtumat eturauhsen syövässä

Dos., LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Roles of 2-oxoglutarate dependent dioxygenases in cancer

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit

Professori Pekka Lappalainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, MIM proteiinin rooli epiteliaalisissa syövissä

FT, dos. Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Syövän invaasion ja metastaasireittien proteolyyttinen säätely

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pitääkö myös miesten saada HPV-rokotus ja miten seuloa HPV-rokotetut naiset? Paikkakuntasatunnaistetut synergistiset tutkimukset

LT, dos. Päivi Lähteenmäki (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Terveys ja elämänlaatu lapsuus ja nuoruusiän syövän jälkeen (II)

Dos. Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Gliooman somatostatiinireseptorien PET-kuvantaminen

Dos. Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, LGL leukemian patogeneesi ja yhteys poikkeavaan immuunivasteeseen

Professori Tomi Mäkelä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, LKB1 kinaasin syöpää estävien mekanismien tunnistus

Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, SUMOylaatio ja PIAS1 androgeenireseptorin toiminnan säätelijöinä eturauhasyöpäsoluissa

Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pohjoismaisen työ ja syöpä -tutkimuksen (NOCCA) syventäminen Suomessa

Professori Tuula Salo (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kasvaimen lähiympäristön ja kielisyöpäsolujen välinen vuorovaikutus

Professori Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, PP2A syövänhoidon kohdemolekyylinä

 

Syksyllä 2012 myönnetyt apurahat 72 kpl, yhteensä 2 095 500 € .

Keväällä 2012 myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 6kpl, 79 000 €.

Keväällä 2012 myönnetyt matka-apurahat 59 kpl, 62 700 €.

Yhteensä 137 apurahaa 2 237 200 €

Muu tieteen tuki

Suomen Syöpärekisteri 863 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 420 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 285 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 180 000 €
Epidemiologisen tutkijan toimi 60 000 €

Muut tieteen tuki yhteensä 1 808 000 €
Syöpäjärjestöjen apurahat ja muu tieteen tuki yhteensä 4 045 200 €

 

Lisäksi Syöpäsäätiön kautta on jaettavissa seuraavat apurahat:

Tellervo Edessalon säätiön syöpätutkimukseen osoittamat varat (50 000 €)

FT, dosentti Ari Hinkkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Glioomatutkimus: Biopsialähtöisten solujen herkkyys onkolyyttisille viruksille

LT, dos Antti Rannikko (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyöpä: seulonnasta yksilöllisiin hoitoihin ja seurantaan.

Urho Känkäsen säätiön syöpätutkimukseen osoittamat varat (3 500 €)

FM Gunilla Högnäs (Åbo), väitöskirjatyö, 3 500 €, Integriinien merkitys syövän syntymisessä ja syöpäsolujen invaasiossa

Kaikki apurahat yhteensä 140 kpl, 2 290 700 € + muu tieteen tuki 1 808 000 € = 4 098 700 €