Suomen tärkein apuraha

Meillä on unelma, että saamme asua maassa, jossa kukaan ei kuole syöpään. Lahjoita Suomen suurimpaan syövänvastaiseen keräykseen.

Myönnetyt apurahat 2012

Syöpäjärjestöjen vuonna 2012 myöntämät apurahat

Eturauhassyöpärahaston Movember suurstipendi (200 000 €)

Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Prostate cancer: from profiling the genome to personalized medicine

Juhlatoimikunnan rahasto (200 000 €)

Professori Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Leukemian täsmähoitojen yksilökohtainen optimointi

Syöpäsäätiön käyttörahasto (350 000 €)

Professori Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Optimizing prostate cancer screening by risk stratification

Professori Sirpa Jalkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Uudet imutiemolekyylit ja metastasoinnin esto

FT, dos. Päivi Ojala (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Solujen uudelleenohjelmointi syövän synnyssä

LT, Dos. Petri Salvén (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Verisuonikantasolut syövässä

Professori Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, High impact variants in prostate cancer susceptibility

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen jakautumisen ja eloonjäämisen säätelijänä

Professori (emer.) Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Development of prognostic methods for prostate cancer

Professori Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Eturauhassyövän seulonnan pitkäaikaisvaikutukset ja sen oikea kohdentaminen

Taina ja Ruben Biskopin Syöpäsäätiölle munuais- ja rintasyöpätutkimukseen lahjoittamat varat (25 000 €)

LT, Dos. Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Munuaissyövän etenemisen biomarkkerit.

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (100 000 €)

Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Tehosekvensointi laajassa aineistossa periytyvän paksusuolisyövän alttiuslokusten selvittämiseksi

Professori Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Reseptorityrosiinikinaasien uudet viestintämekanismit syövässä

Professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kolorektaalisyövän kliinisesti merkitykselliset molekylaariset biomarkkerit – moniammatillisen diagnostiikan ja hoidon perusta.

Aune Laaksosen rahasto (3 500 €)

LL Johanna Hynninen (Littoinen), 3 500 €, väitöskirjatyö: Epiteliaalisen munasarjasyövän levinneisyyden ja hoitovasteen arviointi käyttäen positroniemissiotomografiaa ja tietokonetomografiaa (PET/CT)

Tyyne Taposen rahasto (3 500 €)

MD Mehdi Farshchian (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Ihon levyepiteelisyövän kasvuun ja leviämiseen liittyvien uusien biomarkkereiden tunnistaminen ja karakterisointi.

Hilda ja Matti Tedren rahasto (3 500 €)

LL Otto Hemminki (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Onkolyyttinen serotyyppi 3 adenovirus levinneen syövän hoidossa

Varma Tuomisen rahasto (50 000 €)

Lastentautiopin dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kantasolusiirrolla tuetun intensiivihoidon jälkivaikutukset lapsilla

LT, dos, lastentautien el, lastenneurologian el Johanna Uusimaa (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa

Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (50.000 €)

Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvutekijäreseptorien viestireitit suolistosyövässä – kohti vaikuttavampaa diagnostiikkaa ja tautimekanismien

Erkki Toivasen rahasto (3 500 €)

MD Ivan Jambor (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Metabolic imaging of prostate cancer using PET and MRI

Friendtexin rahasto (3 500 €)

FM Netta Mäkinen (Espoo), 3 500 €, väitöskirjatyö: Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettinen tausta

Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande (3 000 €)

FM Olli Matilainen (Helsinki), 3 000 €, väitöskirjatyö: Insuliini/IGF1 signalointi proteasomin säätelijänä

Kari Arto Suomisen rahasto (3 500 €)

LL, el Katja Kero (Littoinen), 3 500 €, väitöskirjatyö: Miehen suun ja sukuelinalueen HPV-tulehdus.

Professori Osmo Järven rahasto (3 500 €)

LL Sari Riihijärvi (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Angiogeneesi ja diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (7 000 €)

FM Karri Seppä (Järvenpää), 3 500 €, väitöskirjatyö: Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun kvantifiointi

LL Hanna Vasarainen (Kerava), 3 500 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän aktiiviseuranta ja ennustetekijät

Pekka Vuopion muistorahasto (3 500 €)

LL, evl Matti Vänskä (Tampere), 3 500 €, väitöskirjatyö: Varhaisen neutropeenisen kuumeen ennusteelliset biomarkkerit, Prognostic biomarkers for early febrile neutropenia

Roosa nauha -rahasto (347 000 €)

Fil. yo. Rainer Fagerholm (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rintasyövän Molekyylibiologiset Ennustetekijät

Dosentti, TkT Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Integrated network level analysis of triple-negative breast cancer

Professori Anne Kallioniemi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Bone morphogenetic protein 4 in breast cancer progression

Professori ma. Vesa Kataja (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Väestöseulonnan vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen

Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rintasyövän leviämisen mekanismit : geenit ja mikroympäristö

Professori Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä

FM, ins. Laura Lehtinen (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Identification of novel regulators for tumor progression in breast cancer

FT, dosentti Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Molecular and cellular regulation of mammary ductal invasion

Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta

Professori Mikko Niemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Yksilöllinen rintasyövän liitännäislääkehoito: geenien merkitys tehon ja haittavaikutusten yksilöeroissa

Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kohtu-, munasarja- ja rintasyövän molekyylipatogeneesin tutkimus

Professori Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Neurofibromatoosiin liittyvät ääreishermoston maligniteetit ja rintasyöpä: epidemiologinen ja immunohistokemiallinen tutkimus.

FM Liisa Pelttari (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rinta- ja munasarjasyövän genetiikka

LL Elina Siponen (Espoo), 3 000 €, väitöskirjatyö: Paikalliset ja imusolmukeuusiutumat rintasyövässä

Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, NRF2 and KEAP1 in breast and prostate cancer

FM Mikko Vuorela (Oulu), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rintasyövälle altistavien uusien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen

Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten (50 000 €)

Akatemiaprofessori Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Reseptorityrokinaasien estäjät syövän liitännäishoitoina

Ilma ja Vilho Mankin rahasto (10 500 €)

FM Sanna Kaikkonen (Leppäkaarre), 3 500 €, väitöskirjatyö: Androgeenireseptori ja SUMO-modifikaatiot eturauhassyöpäsolujen hormoniriippuvaisessa geenisäätelyssä

FM Pekka Poutiainen (Kuopio), 3 500 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän hoitoon sopivien androgeenireseptorin estäjämolekyylien suunnittelu, synteesi ja biologinen testaus

MD Georgia Zarkada (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Verisuonikasvutekijäreseptori-3 (VEGFR-3): Uusi hoitokohde syövän verisuonituksen hallitsemiseksi

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (25 000 €)

Docent Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Samverkan mellan Notch signalering och cancer cell metabolism kan ge upphov till nya behandlingsmetoder

Kaarina Savolaisen rahasto (75 000 €)

Professori Jorma Keski-Oja (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Netriinien tehtävät glioblastoomassa

Professori Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Lymfoomahoitojen optimointi molekyläärisen profiloinnin keinoin

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (50 000 €)

Professori. Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Mutaatioseulonta syväsekvensoinnilla ja hoitoresistenssi keuhkosyövässä.

FT, dos. Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kohdun hyvän- ja pahanlaatuisten sileälihaskasvainten genominen tausta

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (525 000 €)

FT, dosentti Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, HPV-seulonnan vaikutus kohdunkaulansyöpiin ja esiasteisiin. Impact of HPV screening to cervical cancers and precancers.

LT, dos. Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Phase 1-2 clinical trial of GM-CSF coding oncolytic adenovirus CGTG-102 with low dose cyclophosphamide

Professori Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Soluadheesio ja syöpä

Professori Pekka Jousilahti (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Syövästä selviytyneiden potilaiden kuolinsyyt, sydän- ja verisuonitautisairastuvuus ja -kuolleisuus, sekä niiden taustatekijät Suomessa

Professori Olli Jänne (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Androgeenireseptorin säätelytapahtumat eturauhsen syövässä

Dos., LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Roles of 2-oxoglutarate dependent dioxygenases in cancer

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit

Professori Pekka Lappalainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, MIM proteiinin rooli epiteliaalisissa syövissä

FT, dos. Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Syövän invaasion ja metastaasireittien proteolyyttinen säätely

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pitääkö myös miesten saada HPV-rokotus ja miten seuloa HPV-rokotetut naiset? Paikkakuntasatunnaistetut synergistiset tutkimukset

LT, dos. Päivi Lähteenmäki (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Terveys ja elämänlaatu lapsuus ja nuoruusiän syövän jälkeen (II)

Dos. Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Gliooman somatostatiinireseptorien PET-kuvantaminen

Dos. Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, LGL leukemian patogeneesi ja yhteys poikkeavaan immuunivasteeseen

Professori Tomi Mäkelä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, LKB1 kinaasin syöpää estävien mekanismien tunnistus

Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, SUMOylaatio ja PIAS1 androgeenireseptorin toiminnan säätelijöinä eturauhasyöpäsoluissa

Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pohjoismaisen työ ja syöpä -tutkimuksen (NOCCA) syventäminen Suomessa

Professori Tuula Salo (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kasvaimen lähiympäristön ja kielisyöpäsolujen välinen vuorovaikutus

Professori Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, PP2A syövänhoidon kohdemolekyylinä

 

Syksyllä 2012 myönnetyt apurahat 72 kpl, yhteensä 2 095 500 € .

Keväällä 2012 myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 6kpl, 79 000 €.

Keväällä 2012 myönnetyt matka-apurahat 59 kpl, 62 700 €.

Yhteensä 137 apurahaa 2 237 200 €

Muu tieteen tuki

Suomen Syöpärekisteri 863 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 420 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 285 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 180 000 €
Epidemiologisen tutkijan toimi 60 000 €

Muut tieteen tuki yhteensä 1 808 000 €
Syöpäjärjestöjen apurahat ja muu tieteen tuki yhteensä 4 045 200 €

 

Lisäksi Syöpäsäätiön kautta on jaettavissa seuraavat apurahat:

Tellervo Edessalon säätiön syöpätutkimukseen osoittamat varat (50 000 €)

FT, dosentti Ari Hinkkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Glioomatutkimus: Biopsialähtöisten solujen herkkyys onkolyyttisille viruksille

LT, dos Antti Rannikko (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyöpä: seulonnasta yksilöllisiin hoitoihin ja seurantaan.

Urho Känkäsen säätiön syöpätutkimukseen osoittamat varat (3 500 €)

FM Gunilla Högnäs (Åbo), väitöskirjatyö, 3 500 €, Integriinien merkitys syövän syntymisessä ja syöpäsolujen invaasiossa

Kaikki apurahat yhteensä 140 kpl, 2 290 700 € + muu tieteen tuki 1 808 000 € = 4 098 700 €