Siirry suoraan sisältöön

Myönnetyt apurahat 2011

Syöpäjärjestöjen vuonna 2011 myöntämät apurahat

Syöpäsäätiön suurstipendi Roosa nauha rahastosta (200.000 €)

FT, professori Robert Winqvist (Oulu), ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Perinnöllinen alttius rintasyöpään: Uusien tekijöiden tunnistaminen ja toiminnallisten häiriöiden karakterisoiminen sekä kliininen merkitys

Roosa nauha –rahaston muut apurahat (100.000 €)

Dosentti Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Rintasyövän kasvurajoitemekanismit: polaarisuusgeenit ja lääkekohteet

Professori Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä

LKT, professori Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Neurofibromatoosiin liittyvät ääreishermoston maligniteetit ja rintasyöpä: epidemiologinen ja immunohistokemiallinen tutkimus.

Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Epitheliomesenchymal transition and stem cells in breast carcinoma

Syöpäsäätiön käyttörahasto (1.025.000 €)

Dr. Daniel Abankwa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Ras onkoproteiinin orientaation säätely ja sen kliiniset sovellukset

VTT, professori Timo Hakulinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Optimaalisin menetelmä syöpäpotilaiden väestöpohjaisten elossaololukujen arviointiin

LT, dosentti Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Phase 1-2 clinical trial of GM-CSF coding oncolytic adenovirus

PhD Juha Himanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Liukoinen EphA7 reseptori – uudentyyppinen imusolmukesyöpää estävä molekyyli

LKT, professori Ilpo Huhtaniemi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Follikkelia stimuloivan hormonin merkitys eturauhassyövän kasvussa

FT, professori Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Soluadheesio ja syöpä

Dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Kantasolusiirrolla tuetun intensiivihoidon jälkivaikutukset lapsilla

LKT, professori Sirpa Jalkanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, New tools to target lymphatics and prevent cancer spread

LKT, professori Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Reseptorityrosiinikinaasien estäjät syövän liitännäishoitoina

LKT, professori Olli Antero Jänne (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Androgeenireseptorin säätelytapahtumat eturauhasen syövässä

LKT, professori Jaakko Kaprio (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Tupakoinnin aiheuttamat metylaatiomuutokset ja syövän riski

LT, dosentti Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, HIF Hydroksylaasit ja tietyt muut 2-oksoglutaraatti-riippuvaiset dioksygenaasit sitruunahappokiertoon assosioituvissa syövissä ja metaboliassa

LKT, professori Jorma Keski-Oja (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Netriinien tehtävät glioblastoomassa.

FT, professori Pekka Lappalainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, MIM proteiinin rooli epiteliaalisissa syövissä

FT, dosentti Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Syöpäsolujen invaasion signaalit ja säätelijät

Dosentti, erikoislääkäri Sirpa Leppä (Espoo), 100.000 €, Lymfoomien ennustetekijöiden ja terapeuttisten kohteiden genomilaajuinen haku

Dosentti Johan Lundin (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Syövän ennustejärjestelmät – Prognomics projekti

Dosentti Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Gliooman somatostatiinireseptorien PET-kuvantaminen

LT, professori Tomi Mäkelä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, LKB1 kinaasin syöpää estävien mekanismien tunnistus

LT, professori Mikko Niemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Yksilöllinen rintasyövän liitännäislääkehoito: geenien merkitys tehon ja haittavaikutusten yksilöeroissa

FT, dosentti Päivi Ojala (Kerava) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Solujen uudelleenohjelmointi syövän synnyssä

Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, SUMOylaatio ja PIAS1 androgeenireseptorin toiminnan säätelijöinä syöpäsoluissa

Professori Ulla Pihkala (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Syöpähoidon läpikäyneiden lasten hoidon jälkeisen immuniteetin rekonstruktio, alttius virusinfektioille sekä hyytymis- ja vuotoriskien seurantatutkimus

LKT, professori Annamari Ranki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Tulehdukseen liittyvien viestiteiden merkitys syövän synnyssä.

PhD Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, A role of Notch signaling as an integrator and survival mechanisms of metabolic stress in cancer

LT, professori Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, CD73 molekyylin merkitys syövän kehittymisessä

HLT, professori Tuula Salo (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Interactions between Tumor Microenvironment and Oral Tongue Carcinoma Cells

FT, professori Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Eturauhassyöpäalttiudelle tärkeät geenivariantit

LKT, professori Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän seulonnan pitkäaikaisvaikutukset ja sen oikea kohdentaminen

FT Markku Varjosalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Kinomin ja fosfatomin systeemibiologia

LKT, dosentti Kim Vettenranta (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Lapsuusiän syövän hoidon kardiovaskulaariset pitkäaikaisvaikutukset

Professori Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, PP2A syövänhoidon kohdemolekyylinä

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (40.000 €)

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä: Uusien terapeuttisten kohteiden evaluaatio

Tuovi Saransaaren rahasto (3.500 €)

LL Annika Ålgars (Kuusisto) väitöskirjatyö, 3.500 €, Uusien biologisten ennustetekijöiden ja syövän hoidon potentiaalisten kohdemolekyylien identifioiminen kolorektaalisyövässä.

Elsa Luukkaisen rahasto (10.500 €)

MSc Alexandra Gylfe (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, Paksusuolisyövän molekylaarinen tausta

FM Kirsi Ketola (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, Uusien eturauhassyöpäsolujen kasvua estävien lääkeaineiden identifiointi ja karakterisointi

LL Silva Saarinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3.500 €, Periytyvän lymfooma-alttiuden geenitausta

Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (50.000 €)

Prof Kari Alitalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Rational design of inhibitors of angiogenesis, lymphangiogenesis and tumor metastasis

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (3.500 €)

FM Ville Veikkolainen (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, ErbB4 in the regulation of cell growth, death, and polarization.

Juhlatoimikunnan rahasto (175.000 €)

LKT, professori Olli Carpen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100.000 €, Suolistosyövän biologista käyttäytymistä ja hoitovastetta säätelevät viestintäreitit

LT, professori Nea Malila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Suolistosyövän seulonnan kokonaisvaikutukset

Professori Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Periytyvä suolisyöpäoireyhtymä syövän synnyn, seulonnan ja ehkäisyn mallina

Professori Markus Mäkinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Paksu- ja peräsuolen sahalaita-adenooma ja sahalaitainen syöpä

Kihlakunnantuomari Kalle Antero Vepsäläisen ja hänen vaimonsa, filosofian kandidaatti, proviisori Aira Anelma Vepsäläisen muistorahasto (3.500 €)

FM Anna Kreutzman (Helsinki) väitöskirjatyö, 3.500 €, Anti-leukeeminen immuniteetti KML-potilailla

Kaarina Savolaisen rahasto (30.000 €)

TkT, dosentti Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Glioblastoma multiforme -potilaiden eloonjäämiseen vaikuttavien geenien välisten vuorovaikutusten karakterisointi

Aino ja Heikki Railon rahasto (3.500 €)

FM Sari Jalkanen (Espoo) väitöskirjatyö, 3.500 €, Pahanlaatuisten veritautien uudet kohdennetut hoitomuodot: krooninen myelooinen leukemia mallitautina

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (871.500 €)

LT, professori Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän seulonnan vaikuttavuuden arviointi

FM Mia Björklund (Helsinki) väitöskirjatyö, 3.500 €, Uusien solusyklinestäjäproteiini-p27Kip:ä säätelevien kinaasien seulonta ja tunnistus.

Professori Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Erb-reseptoreiden uudet viestintämekanismit syövässä

Professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Intergriini alfa2beeta1 ja CT16 melanoomassa

FM Ville Härmä (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, Kolmiulotteisten organotyyppisten soluviljelymallien hyödyntäminen eturauhassyöpätutkimuksessa

Dosentti Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Uusien prognostisten markkereiden ja terapeuttisten kohteiden genomilaajuinen etsintä metastaattiselle melanoomalle

Dosentti Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solujen happisensori PHD3 syövän progression edistäjänä

FM Eeva-Mari Jouhilahti (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, Neurofibrooma-kasvaimen muodostus NF1 –taudissa,

Prof Olli Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Syövän lääkehoidon optimointi ja yksilöinti molekyylitasolla

Insinööri, FM Marika Karikoski (Piikkiö) väitöskirjatyö, 3.500 €, Adheesiomolekyylit CLEVER-1 ja VAP-1 syövissä ja tulehduksissa

LL Atte Kivisaari (Raisio) väitöskirjatyö, 3.500 €, Ihon okasolusyövän uudet merkkitekijät ja aggressiivisuuden syyt

Professori Sakari Knuutila (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Mutaatiot ja virheellinen mikroRNA ekspressio EGFR-inhibiittorihoitoa ennustavina tekijöinä keuhkosyövässä

FM Anna Korhonen (Lempäälä) väitöskirjatyö, 3.500 €, Novel regulatory mechanisms of ErbB4 receptor tyrosine kinase signaling

PhD Sergey Kuznetsov (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Developing personalized therapeutic approaches for BRCA1-mutated breast cancers

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset markkerit

FT, professori Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Aivokasvaimen kantasolujen ja invaasion tutkimus

Professori Riitta Lahesmaa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, The role of ESCS1 – a novel protein regulating human embryonic stem cell (hESC) pluripotency and self-renewal – in cancer

Professori Marikki Laiho (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Anti-tumor activities of a novel small-molecule compound

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Long-term efficacy and safety of human papillomavirus vaccination: a population based cohort study

FT, dosentti Outi Monni (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Genominlaajuinen lähestymistapa uusien pään ja kaulan alueen syövän monistuma-alueiden kohdegeenien löytämisessä

FM Henna Moore (Vantaa) väitöskirjatyö, 3.500 €, Proteasomin vaikutus tumajyväsen toimintaan

LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Kohdennettu immuunivaste leukemiassa: mekanismit ja sovellutukset potilaiden hoitoon

Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Tärkeän solusignalointireitin (Wnt) geenien poikkeavuudet syövän alttiustekijöinä

FM Karita Peltonen (Vantaa) väitöskirjatyö, 3.500 €, Uuden syöpäsolujen kasvua estävän pienmolekyylin toimintamekanismi

Professori Taina Pihlajaniemi (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solujen ja matriksin vuorovaikutus kasvainten muodostumisessa

Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Työhön liittyvän ja muun liikunnan vaikutus miesten paksusuolen ja eturauhasen syöpien esiintyvyyteen

Professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, RNA-stabilisuuden säätelyn merkitys rintasyövässä

Dosentti Risto Sankila (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Lapsena ja nuorena sairastetun syövän ja sen hoitojen pitkäaikaisvaikutukset

FL Jan Seppälä (Kuopio) väitöskirjatyö, 3.500 €, Intensiteettimuokatun sädehoidon (IMRT) erikoistekniikoiden kehittäminen ja niiden kliininen hyödyntäminen.

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solukuolemalle herkistäminen ja stressireaktion estäminen syövän terapiastrategioina

Professori (emer.) Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Prostatasyövän prognostisten menetelmien kehittäminen

Prof. Jussi Taipale (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvun säätely ja syöpä

Prof. Seppo Vainio (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Munuaissyöpiin assosioituvien geenien identifikaatio ja funktionaalinen testaus

Prof. Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän molekyylimekanismit

Epidemiologisen tutkijan toimi

FM Karri Seppä (Järvenpää), 50.000 €, Syöpäpotilaiden väestöpohjainen elossaoloanalyysi alueittain: vältettävissä olevat kuolemat

 

Syksyllä myönnetyt apurahat yhteensä 86 kpl, 2.516.000 €.

Kesällä myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat (4 kpl, 80.000 €).

Keväällä myönnetyt matka-apurahat (46 kpl, 41.600 €).

Muu tieteen tuki

Suomen Syöpärekisteri 750 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 360 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 290 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 160 000 €
Kehittämismääräraha 100 000 €
Potilaan polku -hanke 100 000 €
IPPE –kansainvälinen syöpäepidemiologinen koulutus 20 000 €

Kaikki yhteensä 136 apurahaa 2.637.600 € + muut tieteen tuki 1.780.000 € = 4.417.600 €