Suomen tärkein apuraha

Meillä on unelma, että saamme asua maassa, jossa kukaan ei kuole syöpään. Lahjoita Suomen suurimpaan syövänvastaiseen keräykseen.

Myönnetyt apurahat 2011

Syöpäjärjestöjen vuonna 2011 myöntämät apurahat

Syöpäsäätiön suurstipendi Roosa nauha rahastosta (200.000 €)

FT, professori Robert Winqvist (Oulu), ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Perinnöllinen alttius rintasyöpään: Uusien tekijöiden tunnistaminen ja toiminnallisten häiriöiden karakterisoiminen sekä kliininen merkitys

Roosa nauha –rahaston muut apurahat (100.000 €)

Dosentti Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Rintasyövän kasvurajoitemekanismit: polaarisuusgeenit ja lääkekohteet

Professori Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä

LKT, professori Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Neurofibromatoosiin liittyvät ääreishermoston maligniteetit ja rintasyöpä: epidemiologinen ja immunohistokemiallinen tutkimus.

Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Epitheliomesenchymal transition and stem cells in breast carcinoma

Syöpäsäätiön käyttörahasto (1.025.000 €)

Dr. Daniel Abankwa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Ras onkoproteiinin orientaation säätely ja sen kliiniset sovellukset

VTT, professori Timo Hakulinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Optimaalisin menetelmä syöpäpotilaiden väestöpohjaisten elossaololukujen arviointiin

LT, dosentti Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Phase 1-2 clinical trial of GM-CSF coding oncolytic adenovirus

PhD Juha Himanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Liukoinen EphA7 reseptori – uudentyyppinen imusolmukesyöpää estävä molekyyli

LKT, professori Ilpo Huhtaniemi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Follikkelia stimuloivan hormonin merkitys eturauhassyövän kasvussa

FT, professori Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Soluadheesio ja syöpä

Dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Kantasolusiirrolla tuetun intensiivihoidon jälkivaikutukset lapsilla

LKT, professori Sirpa Jalkanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, New tools to target lymphatics and prevent cancer spread

LKT, professori Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Reseptorityrosiinikinaasien estäjät syövän liitännäishoitoina

LKT, professori Olli Antero Jänne (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Androgeenireseptorin säätelytapahtumat eturauhasen syövässä

LKT, professori Jaakko Kaprio (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Tupakoinnin aiheuttamat metylaatiomuutokset ja syövän riski

LT, dosentti Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, HIF Hydroksylaasit ja tietyt muut 2-oksoglutaraatti-riippuvaiset dioksygenaasit sitruunahappokiertoon assosioituvissa syövissä ja metaboliassa

LKT, professori Jorma Keski-Oja (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Netriinien tehtävät glioblastoomassa.

FT, professori Pekka Lappalainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, MIM proteiinin rooli epiteliaalisissa syövissä

FT, dosentti Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Syöpäsolujen invaasion signaalit ja säätelijät

Dosentti, erikoislääkäri Sirpa Leppä (Espoo), 100.000 €, Lymfoomien ennustetekijöiden ja terapeuttisten kohteiden genomilaajuinen haku

Dosentti Johan Lundin (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Syövän ennustejärjestelmät – Prognomics projekti

Dosentti Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Gliooman somatostatiinireseptorien PET-kuvantaminen

LT, professori Tomi Mäkelä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, LKB1 kinaasin syöpää estävien mekanismien tunnistus

LT, professori Mikko Niemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Yksilöllinen rintasyövän liitännäislääkehoito: geenien merkitys tehon ja haittavaikutusten yksilöeroissa

FT, dosentti Päivi Ojala (Kerava) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Solujen uudelleenohjelmointi syövän synnyssä

Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, SUMOylaatio ja PIAS1 androgeenireseptorin toiminnan säätelijöinä syöpäsoluissa

Professori Ulla Pihkala (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Syöpähoidon läpikäyneiden lasten hoidon jälkeisen immuniteetin rekonstruktio, alttius virusinfektioille sekä hyytymis- ja vuotoriskien seurantatutkimus

LKT, professori Annamari Ranki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Tulehdukseen liittyvien viestiteiden merkitys syövän synnyssä.

PhD Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, A role of Notch signaling as an integrator and survival mechanisms of metabolic stress in cancer

LT, professori Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, CD73 molekyylin merkitys syövän kehittymisessä

HLT, professori Tuula Salo (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Interactions between Tumor Microenvironment and Oral Tongue Carcinoma Cells

FT, professori Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Eturauhassyöpäalttiudelle tärkeät geenivariantit

LKT, professori Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän seulonnan pitkäaikaisvaikutukset ja sen oikea kohdentaminen

FT Markku Varjosalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Kinomin ja fosfatomin systeemibiologia

LKT, dosentti Kim Vettenranta (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Lapsuusiän syövän hoidon kardiovaskulaariset pitkäaikaisvaikutukset

Professori Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, PP2A syövänhoidon kohdemolekyylinä

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (40.000 €)

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä: Uusien terapeuttisten kohteiden evaluaatio

Tuovi Saransaaren rahasto (3.500 €)

LL Annika Ålgars (Kuusisto) väitöskirjatyö, 3.500 €, Uusien biologisten ennustetekijöiden ja syövän hoidon potentiaalisten kohdemolekyylien identifioiminen kolorektaalisyövässä.

Elsa Luukkaisen rahasto (10.500 €)

MSc Alexandra Gylfe (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, Paksusuolisyövän molekylaarinen tausta

FM Kirsi Ketola (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, Uusien eturauhassyöpäsolujen kasvua estävien lääkeaineiden identifiointi ja karakterisointi

LL Silva Saarinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3.500 €, Periytyvän lymfooma-alttiuden geenitausta

Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (50.000 €)

Prof Kari Alitalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Rational design of inhibitors of angiogenesis, lymphangiogenesis and tumor metastasis

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (3.500 €)

FM Ville Veikkolainen (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, ErbB4 in the regulation of cell growth, death, and polarization.

Juhlatoimikunnan rahasto (175.000 €)

LKT, professori Olli Carpen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100.000 €, Suolistosyövän biologista käyttäytymistä ja hoitovastetta säätelevät viestintäreitit

LT, professori Nea Malila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Suolistosyövän seulonnan kokonaisvaikutukset

Professori Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Periytyvä suolisyöpäoireyhtymä syövän synnyn, seulonnan ja ehkäisyn mallina

Professori Markus Mäkinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Paksu- ja peräsuolen sahalaita-adenooma ja sahalaitainen syöpä

Kihlakunnantuomari Kalle Antero Vepsäläisen ja hänen vaimonsa, filosofian kandidaatti, proviisori Aira Anelma Vepsäläisen muistorahasto (3.500 €)

FM Anna Kreutzman (Helsinki) väitöskirjatyö, 3.500 €, Anti-leukeeminen immuniteetti KML-potilailla

Kaarina Savolaisen rahasto (30.000 €)

TkT, dosentti Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Glioblastoma multiforme -potilaiden eloonjäämiseen vaikuttavien geenien välisten vuorovaikutusten karakterisointi

Aino ja Heikki Railon rahasto (3.500 €)

FM Sari Jalkanen (Espoo) väitöskirjatyö, 3.500 €, Pahanlaatuisten veritautien uudet kohdennetut hoitomuodot: krooninen myelooinen leukemia mallitautina

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (871.500 €)

LT, professori Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän seulonnan vaikuttavuuden arviointi

FM Mia Björklund (Helsinki) väitöskirjatyö, 3.500 €, Uusien solusyklinestäjäproteiini-p27Kip:ä säätelevien kinaasien seulonta ja tunnistus.

Professori Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Erb-reseptoreiden uudet viestintämekanismit syövässä

Professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Intergriini alfa2beeta1 ja CT16 melanoomassa

FM Ville Härmä (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, Kolmiulotteisten organotyyppisten soluviljelymallien hyödyntäminen eturauhassyöpätutkimuksessa

Dosentti Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Uusien prognostisten markkereiden ja terapeuttisten kohteiden genomilaajuinen etsintä metastaattiselle melanoomalle

Dosentti Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solujen happisensori PHD3 syövän progression edistäjänä

FM Eeva-Mari Jouhilahti (Turku) väitöskirjatyö, 3.500 €, Neurofibrooma-kasvaimen muodostus NF1 –taudissa,

Prof Olli Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Syövän lääkehoidon optimointi ja yksilöinti molekyylitasolla

Insinööri, FM Marika Karikoski (Piikkiö) väitöskirjatyö, 3.500 €, Adheesiomolekyylit CLEVER-1 ja VAP-1 syövissä ja tulehduksissa

LL Atte Kivisaari (Raisio) väitöskirjatyö, 3.500 €, Ihon okasolusyövän uudet merkkitekijät ja aggressiivisuuden syyt

Professori Sakari Knuutila (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Mutaatiot ja virheellinen mikroRNA ekspressio EGFR-inhibiittorihoitoa ennustavina tekijöinä keuhkosyövässä

FM Anna Korhonen (Lempäälä) väitöskirjatyö, 3.500 €, Novel regulatory mechanisms of ErbB4 receptor tyrosine kinase signaling

PhD Sergey Kuznetsov (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Developing personalized therapeutic approaches for BRCA1-mutated breast cancers

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset markkerit

FT, professori Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Aivokasvaimen kantasolujen ja invaasion tutkimus

Professori Riitta Lahesmaa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, The role of ESCS1 – a novel protein regulating human embryonic stem cell (hESC) pluripotency and self-renewal – in cancer

Professori Marikki Laiho (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Anti-tumor activities of a novel small-molecule compound

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Long-term efficacy and safety of human papillomavirus vaccination: a population based cohort study

FT, dosentti Outi Monni (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Genominlaajuinen lähestymistapa uusien pään ja kaulan alueen syövän monistuma-alueiden kohdegeenien löytämisessä

FM Henna Moore (Vantaa) väitöskirjatyö, 3.500 €, Proteasomin vaikutus tumajyväsen toimintaan

LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Kohdennettu immuunivaste leukemiassa: mekanismit ja sovellutukset potilaiden hoitoon

Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Tärkeän solusignalointireitin (Wnt) geenien poikkeavuudet syövän alttiustekijöinä

FM Karita Peltonen (Vantaa) väitöskirjatyö, 3.500 €, Uuden syöpäsolujen kasvua estävän pienmolekyylin toimintamekanismi

Professori Taina Pihlajaniemi (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solujen ja matriksin vuorovaikutus kasvainten muodostumisessa

Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Työhön liittyvän ja muun liikunnan vaikutus miesten paksusuolen ja eturauhasen syöpien esiintyvyyteen

Professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, RNA-stabilisuuden säätelyn merkitys rintasyövässä

Dosentti Risto Sankila (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Lapsena ja nuorena sairastetun syövän ja sen hoitojen pitkäaikaisvaikutukset

FL Jan Seppälä (Kuopio) väitöskirjatyö, 3.500 €, Intensiteettimuokatun sädehoidon (IMRT) erikoistekniikoiden kehittäminen ja niiden kliininen hyödyntäminen.

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solukuolemalle herkistäminen ja stressireaktion estäminen syövän terapiastrategioina

Professori (emer.) Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Prostatasyövän prognostisten menetelmien kehittäminen

Prof. Jussi Taipale (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvun säätely ja syöpä

Prof. Seppo Vainio (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Munuaissyöpiin assosioituvien geenien identifikaatio ja funktionaalinen testaus

Prof. Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän molekyylimekanismit

Epidemiologisen tutkijan toimi

FM Karri Seppä (Järvenpää), 50.000 €, Syöpäpotilaiden väestöpohjainen elossaoloanalyysi alueittain: vältettävissä olevat kuolemat

 

Syksyllä myönnetyt apurahat yhteensä 86 kpl, 2.516.000 €.

Kesäällä myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat (4 kpl, 80.000 €).

Keväällä myönnetyt matka-apurahat (46 kpl, 41.600 €).

Muu tieteen tuki

Suomen Syöpärekisteri 750 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 360 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 290 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 160 000 €
Kehittämismääräraha 100 000 €
Potilaan polku -hanke 100 000 €
IPPE –kansainvälinen syöpäepidemiologinen koulutus 20 000 €

Kaikki yhteensä 136 apurahaa 2.637.600 € + muut tieteen tuki 1.780.000 € = 4.417.600 €