Suomen tärkein apuraha

Meillä on unelma, että saamme asua maassa, jossa kukaan ei kuole syöpään. Lahjoita Suomen suurimpaan syövänvastaiseen keräykseen.

Myönnetyt apurahat 2010

Syöpäjärjestöjen vuonna 2010 myöntämät apurahat

Syöpäsäätiön käyttörahasto (200.000 €)

Prof. Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Eksominen sekvensointi syöpäperheissä

Juhlatoimikunnan rahasto (200.000 €)

Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Rintasyövän ennusteeseen ja hoitovasteeseen vaikuttavat geneettiset tekijät

Roosa nauha –rahasto (333.500 €)

Prof. Olli Carpén (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvutekijät, kinaasit ja solun tukiranka syövässä

Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Rintasyövän kasvurajoitemekanismit: polaarisuusgeenit ja lääkekohteet

Prof. Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Matriptaasi-2, muut seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä

PhD Sergey Kuznetsov (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Developing personalized therapeutic approaches for BRCA1-mutated breast cancers.

LL Heidi Penttinen (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Rintasyöpä ja liikunta – Liikunnan vaikutus rintasyöpäpotilaiden elämänlaatuun

Prof. Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, RNA-stabilisuuden säätelyn merkitys rintasyövässä

LT, prof. Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Tarttumismolekyyli CLEC3A ja rintasyövän etäpesäkkeiden synty

Prof. Jaakko Tuomilehto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Prospective analysis of lifestyle factors and cancer risk in Finnish

FT Maria Vartiainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Transkriptioverkostot rintasyövässä: SRF-MAL-ER yhteys

FT, prof. Robert Winqvist (Oulu) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Uusien perinnölliseen rintasyöpäalttiuteen liittyvien geenien tunnistaminen sekä niiden toimintamekanismien ja merkityksen selvittäminen

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (40.000 €)

Dos. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Glioblastoma multiforme –potilaiden eloonjäämiseen vaikuttavien geenien välisten vuorovaikutusten karakterisointi

Aune Laaksosen rahasto (3.500 €)

FM Johanna Soikkeli (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Ihomelanooman kehittymiseen ja leviämiseen vaikuttavien geenien ja proteiinien identifiointi ja karakterisointi

Varma Tuomisen rahasto (7.000 €)

LL Kristiina Nordfors (Tampere), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Antioksidatiiviset entsyymit ja hiilihappoanhydraasit lasten yleisimmissä aivokasvaimissa: ennuste ja hoidon suunnittelu

LL, el Sari Pietilä (Tampere), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Aivokasvainpotilaiden hoitojen myöhäisvaikutukset

Tuovi Saransaaren rahasto (3.500 €)

LL Sari Jäämaa (Espoo), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Erot DNA-vaurion tunnistuksessa ja korjauksessa kudosten syöpäherkkyyden takana: mallina eturauhanen ja seminaalivesikkelit –

Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (40.000 €)

Prof. Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä: Uusien terapeuttisten kohteiden evaluaatio

Bengt och Rabbe Ekmans Fond (3.500 €)

MSc Johanna Björk (Turku), 3.500 €, Väitöskirjatyö: HSF1:n ja HSF2:n vuorovaikutus ja niiden miRNA-välitteinen säätely.

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (3.500 €)

LL Hanna-Leena Ronkainen (Oulu), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Munuaissyövän ennusteelliset tekijät

Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten (25.000 €)

LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Kohdennettu immuunivaste leukemiassa: mekanismit ja sovellutukset potilaiden hoitoon

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (16.000 €)

FT, dos. Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 16.000 €, The role of Notch as a metabolic switch in cancer and the development of nanoparticle systems for targeted delivery of Notch inhibitors

Saga ja Harri Korhosen rahasto (3.500 €)

LL Tuomas Kilpeläinen (Hämeenlinna), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Suomalainen väestöpohjainen eturauhassyövän seulontatutkimus

Kaarina Savolaisen rahasto (30.000 €)

LT, dos. Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Molekyylikuvannettu pään ja kaulan alueen syövän sädehoidon kohteen määritys

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (25.000 €)

Prof. Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Mutaatiot ja virheellinen mikroRNA ekspressio EGFR-inhibiittorihoitoa ennustavina tekijöinä keuhkosyövässä

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (1.489.500 €)

Dr. Daniel Abankwa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Specific targeting of small GTPases in Cancer

MD João Daniel Afonso de Carvalho Dias (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Pään ja kaulan alueen pitkälle edenneiden syöpien geeniterapia adenoviruksilla

Prof. Kari Alitalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Rational design of inhibitors of angiogenesis, lymphangiogenesis and tumor metastasis

FT, dos. Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Vaikutus ja laatutekijät kohdunkaulansyövän seulonnassa

FM Antti Arjonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 3.500 €, Integriinien liikennöinnin säätely syövässä

LT, dos. Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän seulonnan vaikuttavuuden arviointi

PhD student Fang Cheng (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Functional Genomics for understanding KSHV pathobiology

MSc Iulia Diaconu (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Lähestysmistapoja adenoviraalisen syövän geeniterapian turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi

Prof. Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, ErbB-reseptoreiden uudet viestintämekanismit syövässä

VTT, johtaja Timo Hakulinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Vertailukelpoisten väestöpohjaisten elossaoloa kuvaavien tunnuslukujen kehittäminen syöpäpotilaille

Prof. Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Integriini alfa2beeta1 ja CT16 melanoomassa

FM Hanna Heloterä (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö, jossa etsitään veri- ja imusuonten kehittymisen ja ylläpidon kannalta välttämättömiä proteiineja

Prof. Ilpo Huhtaniemi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Hiiren gonadotropiineista riippuvaisten kasvainten molekulaarinen patogeneesi

Dos. Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Uusien prognostisten markkereiden ja terapeuttisten kohteiden genominlaajuinen etsintä metastaattiselle melanoomalle

Dos. Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Soluadheesio ja syöpä

Dos. Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solujen happisensori PHD3 syövän progression edistäjänä

Prof. Sirpa Jalkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Uudet kohteet syövän kasvun ja leviämisen estämiseksi

Prof. Olli Jänne (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Androgeenireseptori ja SUMOlaatio syövässä

Prof. Olli Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Syövän lääkehoidon optimointi ja yksilöinti molekyylitasolla

Prof. Jorma Keski-Oja (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, TGF-beta, sen sitojaproteiinit ja matriksin metalloproteinaasit syövän invaasiotapahtumassa

LL Anchit Khanna (Tampere), 3.500 €, Väitöskirjatyö: CIP2A – proteiinin rooli ja säätely syöpätaudeissa

FM Anu Kukkonen-Macchi (Turku) ja tutkimusryhmä, 3.500 €, Solun jakautumisen säätelyyn osallistuvien proteiinien toiminnan selvittäminen

Prof. Veli-Mati Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset markkerit

FT, prof. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Aivokasvaimen kantasolujen ja invaasion tutkimus

Prof. Riitta Lahesmaa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, The role of ESCS1 – a novel protein regulating human embryonic stem cell (hESC) pluripotency and self-renewal – in cancer

Prof. Marikki Laiho (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Anti-tumor Activities of a Novel Small-Molecule Compound

Prof. Pekka Lappalainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Missing-in-metastasis ja ABBA proteiinit melanoomien ja glioomien invaasiossa

LL (väit.) Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Long-term efficacy and safety of human papilloma virus vaccination: A population based cohort study (Amendment 002-04)

LT, dos. Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Aikaisen metabolisen ja molekyläärisen vasteen ennusteellinen merkitys B-solulymfoomaa sairastavilla potilailla

Dipl. biochem. Anja Mai (Turku), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Integrin-signalling in cancer metastasis

Prof. Nea Malila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Suolistosyövän seulonnan kokonaisvaikutukset

Prof. Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Periytyvä suolisyöpäoireyhtymä syövän synnyn, seulonnan ja ehkäisyn mallina

LL Laura Mikkonen (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Sumolaation merkitys elimistön fysiologiassa in vivo normaaleissa ja stressiolosuhteissa

Dos. Outi Monni (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Genominlaajuinen lähestymistapa uusien pään ja kaulan alueen syövän monistuma-alueiden kohdegeenien löytämisessä

Dos. Markus Mäkinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Paksu- ja peräsuolen sahalaita-adenooma ja sahalaitainen syöpä

Dos. Pekka Nieminen (Hus) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, HPV-tyypittämisen merkitys kohdunkaulan syövän seulonnassa

FM Taina Nieminen (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Tuumori alttiuden geneettiset ja epigeneettiset mekanismit Lynch syndroomassa ja sporadisissa syövissä.

Dos. Päivi Ojala (Kerava) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Viruksen ja solun vuorovaikutusmekanismit viraalisen syövän synnyssä

Prof. Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Perimän pakkautuminen ja androgeenireseptorin toiminta eturauhassyöpäsoluissa

Prof. Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Tärkeän solusignalointireitin (Wnt) geenien poikkeavuudet syövän alttiustekijöinä

FM Emilia Peuhu (Turku), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Lignaanit eturauhassyövän kohdennetussa eliminoinnissa – Herkistäminen kuolonreseptorien välittämälle apoptoosille

Prof. Taina Pihlajaniemi (Oulunsalo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solujen ja matriksin vuorovaikutus kasvainten muodostumisessa

FT, dos. Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Työhön liittyvän ja muun liikunnan miesten vaikutus paksusuolen ja eturauhasen syöpien esiintyvyyteen

Prof. Annamari Ranki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Tulehdus-syöpä -akseliin liittyvät geneettiset sormenjäljet ja viestitiet

FM Krista Rantanen (Salo), 3.500 €, Väitöskirjatyö: HIF hydroksylaasi 3 (PHD3) pään ja kaulan alueen syöpäsoluissa

Dos. Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Angiopoietiini-Tie signaalinvälitysreitti syöpäkasvaimen anti-angiogeneesi hoidoissa

FM Pertteli Salmenperä (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Nemosis, uusi solusyklin pysäytys, ja syöpä

LT, dos. Risto Sankila (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Lapsena tai nuorena sairastetun syövän ja sen hoitojen pitkäaikaisvaikutukset

Prof. Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solukuolemalle herkistäminen ja stressireaktion estäminen syövän terapiastrategioina

Prof.(emer.) Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Prostatasyövän prognostisten menetelmien kehittäminen

MSc Nami Sugiyama (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Membraanityypin matriksin metalloproteinaasien molekulaariset säätelymekanismit syövässä

FM, LK Hanna Suikki (Tampere), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Androgeenireseptorin koreguloijien geneettisten ja ekspressiotason muutosten tutkiminen eturauhassyövässä

Prof. Jussi Taipale (Helsinki/Bromma) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvun säätely ja syöpä

Prof. Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän seulontatutkimuksen elämänlaatuvaikutukset

LL Olga Tatti (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: MT-MMP:t syöpäsolujen invaasiossa ja angiogeneesissä

FM Riitta Vahakoski (Turku), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Kasvaimia aiheuttavien Pim-kinaasien uudet kohdeproteiinit ja estäjät

LKT, dos. Kim Vettenranta (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Lapsuusiän syövän hoidon kardiovaskulaariset pitkäaikaisvaikutukset

Prof. Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän molekyylimekanismit

Prof. Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, CIP2A onkoproteiinin säätely ja merkitys syövässä

Taina ja Ruben Biskopin lahjoitus (50 000 €) rinta- ja munuaissyövän tutkimukseen*

FT, dos. Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Soluinvaasion ja soluväliaineen hajotuksen signaalit ja säätelijät syövässä.

Dos. Seppo Vainio (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Munuaissyöpiin assosioituvien geenien identifikaatio ja funktionaalinen testaus

*sisältyy Syöpätautien Tutkimussäätiön myöntämään apurahasummaan

 

Syksyllä myönnetyt apurahat yhteensä 86 kpl, 2.423.500 €.

Keväällä myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat (4 kpl, 80.000 €)

Lisäksi Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi on myöntänyt 20.000 € apurahan

Lastentautien ja lasten hematologian el ja dos. Päivi Lähteenmäki, Turku: Lapsuus- ja nuoruusiässä aivokasvaimen sairastaneiden potilaiden elämänlaatu ja sairastavuus 20.000 €

Keväällä myönnetyt matka-apurahat (66 kpl, 63.500 €)

 

Muu tieteen tuki

Suomen Syöpärekisteri 660 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 360 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 285 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 160 000 €
Kehittämismääräraha 200 000 €

 

Kaikki yhteensä: 157 apurahaa 2.587.000 € + muu tieteen tuki 1665 000 € = 4.252.000 €