Siirry suoraan sisältöön

Myönnetyt apurahat 2015

Syöpäjärjestöjen myöntämät psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 2015

Tutkimusapurahat

Prof. LKT Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, TaY, TAYS, Syövän hoidon va, 30 000 € , Kemoterapialla tai kemosädehoidolla hoidettujen eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatu kahdessa satunnaistetussa prospektiivisessa kliinisessä faasi III tutkimuksessa (yksivuotinen apuraha)

Professori Matti Lehtinen, TaY, Terveystiet.yksikkö (HES), 48 000 €, Kohdunkaulansyövän ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin ja esiastehoitojen vaikutus nuorten naisten elämänlaatuun (kaksivuotinen apuraha)

Dosentti Janne Pitkäniemi, Suomen Syöpärekisteri, 30 000 €, Merkittävät elämäntapahtumat ja rintasyöpäriski (yksivuotinen apuraha)

Professori Tiina Saarto, HY, HYKS Syöpäkeskus, 20 000 € , Rintasyöpä ja liikunta: 10-vuotis-seuranta liikuntaintervention vaikuttavuudesta liitännäishoitojen jälkeen rintasyöpäpotilaiden elämänlaatuun ja terveyteen (yksivuotinen apuraha)

LKT, prof. Taina Turpeenniemi-Hujanen, OY, OYS, 20 000 €, Syöpään sairastuneiden sosiaalinen pääoma, hyvinvointi ja toipuminen -seurantatutkimus sosiaalisten resurssien vaikutuksesta potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan (yksivuotinen apuraha)

Professori, LT Tapio Visakorpi, TaY, BioMediTech, 80 000 €, Kliininen bioetiikka yksilöllistetyn syövän hoidon näkökulmasta: kohti uutta etiikan ja lainsäädännön aikakautta (kaksivuotinen apuraha)

Väitöskirja-apurahat

TtM Outi Kajula, OY, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yksikkö, 3 500 €, Periytyvä rintasyöpäalttiusgeenin kantajuus ja laadukas perinnöllisyysneuvonta.

LK Riika Korhonen, KY, Lääketieteen laitos, 3 500 €, Psykososiaaliset tekijät, toivottomuus ja masennus kirurgisella porilaalla ja rintasyöpäpotilaalla: Prospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus Itä-Suomessa.

Master of Health Care Minna Riikka Salakari, TY, KTTL, 3 500 €, Rintasyöpää sairastavan elämänlaatu ja -hallinta sekä niihin vaikuttavat terveydelliset ja sosiaaliset tekijät.

LL Eija Roine, HY, 2 000 €, Rintasyöpäpotilaiden liikuntaintervention kustannusvaikuttavuus.

Apurahoja myönnetty yhteensä 10 kpl, yhteensä 240 500 €.