Suomen tärkein apuraha

Meillä on unelma, että saamme asua maassa, jossa kukaan ei kuole syöpään. Lahjoita Suomen suurimpaan syövänvastaiseen keräykseen.

Myönnetyt apurahat 2015

Syöpäjärjestöjen myöntämät psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 2015

Tutkimusapurahat

Prof. LKT Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, TaY, TAYS, Syövän hoidon va, 30 000 € , Kemoterapialla tai kemosädehoidolla hoidettujen eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatu kahdessa satunnaistetussa prospektiivisessa kliinisessä faasi III tutkimuksessa (yksivuotinen apuraha)

Professori Matti Lehtinen, TaY, Terveystiet.yksikkö (HES), 48 000 €, Kohdunkaulansyövän ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin ja esiastehoitojen vaikutus nuorten naisten elämänlaatuun (kaksivuotinen apuraha)

Dosentti Janne Pitkäniemi, Suomen Syöpärekisteri, 30 000 €, Merkittävät elämäntapahtumat ja rintasyöpäriski (yksivuotinen apuraha)

Professori Tiina Saarto, HY, HYKS Syöpäkeskus, 20 000 € , Rintasyöpä ja liikunta: 10-vuotis-seuranta liikuntaintervention vaikuttavuudesta liitännäishoitojen jälkeen rintasyöpäpotilaiden elämänlaatuun ja terveyteen (yksivuotinen apuraha)

LKT, prof. Taina Turpeenniemi-Hujanen, OY, OYS, 20 000 €, Syöpään sairastuneiden sosiaalinen pääoma, hyvinvointi ja toipuminen -seurantatutkimus sosiaalisten resurssien vaikutuksesta potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan (yksivuotinen apuraha)

Professori, LT Tapio Visakorpi, TaY, BioMediTech, 80 000 €, Kliininen bioetiikka yksilöllistetyn syövän hoidon näkökulmasta: kohti uutta etiikan ja lainsäädännön aikakautta (kaksivuotinen apuraha)

Väitöskirja-apurahat

TtM Outi Kajula, OY, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yksikkö, 3 500 €, Periytyvä rintasyöpäalttiusgeenin kantajuus ja laadukas perinnöllisyysneuvonta.

LK Riika Korhonen, KY, Lääketieteen laitos, 3 500 €, Psykososiaaliset tekijät, toivottomuus ja masennus kirurgisella porilaalla ja rintasyöpäpotilaalla: Prospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus Itä-Suomessa.

Master of Health Care Minna Riikka Salakari, TY, KTTL, 3 500 €, Rintasyöpää sairastavan elämänlaatu ja -hallinta sekä niihin vaikuttavat terveydelliset ja sosiaaliset tekijät.

LL Eija Roine, HY, 2 000 €, Rintasyöpäpotilaiden liikuntaintervention kustannusvaikuttavuus.

Apurahoja myönnetty yhteensä 10 kpl, yhteensä 240 500 €.