Tukihenkilötoiminta

Vertaistuen tarjoaminen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen on yksi Syöpäjärjestöjen ydintehtävistä. Syöpäjärjestöt kouluttaa vertaistukihenkilöitä, saattohoidon tukihenkilöitä ja arjen ystäviä. Vertaistuella on keskeinen rooli ammattilaisten tekemän työn rinnalla.

Syöpäjärjestöjen kouluttamat vapaaehtoiset tarjoavat tukea syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen eri puolilla Suomea. Syöpäjärjestöjen tukihenkilöiden joukossa on syövän sairastaneita, syöpäpotilaiden läheisiä ja muita aktiivisia vapaaehtoisia.

Tukihenkilö on sitoutunut Syöpäjärjestöjen toiminnan periaatteisiin, sääntöihin ja arvoihin sekä antanut vaitiololupauksen.

Tukihenkilöt

Tule vapaaehtoiseksi

Maakunnalliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt vastaavat tukihenkilötoiminasta.

Syöpäjärjestöillä on myös useita kokemuskouluttajia, joiden tehtävänä on kertoa potilaan kokemuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöiden peruskoulutuksessa. Syöpäjärjestöt on mukana valtakunnallisessa kokemuskoulutusverkostossa, johon kuuluu eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavia yhdistyksiä ja liittoja.

Kokemuskoulutus