Matka-apurahat

Syöpäsäätiö jakaa vuosittain matka-apurahoja opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin.

Apurahoja voivat hakea syöpätutkijat sekä muut syöpätautien varhaistoteamiseen, syöpäpotilaiden hoitoon ja syövän ehkäisyyn aktiivisesti osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset.


Syöpäsäätiön matka-apurahat 2017

Syöpäsäätiö ja sen rahastot myöntävät matka-apurahoja opinto-, kongressi- ja esitel­mä­matkoihin, jotka tehdään 1.3.2017 – 31.5.2018 välisenä aikana. Apurahoja ovat oikeutet­tuja saamaan syöpätutkijat sekä muut syöpä­tautien varhaiseen ­toteami­seen, syö­päpoti­laiden hoi­toon ja syöväntorjun­tatyöhön aktii­visesti osallis­tuvat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt.

Matka-apurahan saajiksi asetetaan etusijalle sellaiset tutkijat, jotka eivät voi saada työnantajansa rahoitusta kongressimatkoihin tai joilla ei ole muuta rahoitusta Syöpäsäätiöltä.

Vuonna 2017 Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin matkoihin myönnettävä summa on korkeintaan 1 500 €, Eurooppaan 900 € ja Pohjoismaihin 700 €.

Syöpäsäätiö ei myönnä apurahoja sellaiselle tutkimusryhmälle tai tutkijalle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Hakuohjelma avautuu ma 1.2.2017 ja sulkeutuu tiistaina 28.2.2017 vuorokauden lopussa.

Hakemus käsitellään sellaisena kuin se on jätetty hakuajan loppuun mennessä eikä sitä voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.

Lisätietoja: apurahakyselyt@cancer.fi tai puh. 050 405 8273.

Matka-apurahoja haetaan hakuaikaina verkkopalvelussa:

Matka-apurahan hakeminen
Tutustu hakuohjeisiin täällä:

Ohjeita apurahan hakijalle

Vuonna 2016 myönnetyt matka-apurahat


Lisätietoja Syöpäsäätiön apurahoista:

apurahakyselyt@cancer.fi
050 405 8273

Syöpäsäätiön tieteellisten apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyssä syntyy henkilötietorekisteri. Ohessa rekisterin rekisteriseloste.

Rekisteriseloste (pdf)