Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön apurahat haettavana

2.6.2016

Syöpäsäätiön vuoden 2016 apurahat syövän biologista, kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista tieteellistä tutkimusta varten julistetaan haettaviksi. Hakuaika on 30.5. – 26.8.2016.

Syöpäsäätiö ei myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Suurapurahat

Haettavana on kaksi 450 000 euron suuruista kolmivuotista suurapurahaa, joista toinen on tarkoitettu rintasyöpätutkimukseen ja toinen syöpätutkimukseen ilman erityistä kohdennusta. Lisäksi haettavana on yksi kaksivuotinen suurapuraha (200 000 €) syövän ehkäisyä ja/tai syövän hoidon kustannuksia käsittelevään tutkimukseen. Rintasyövän tutkimukseen tarkoitettu suurapuraha rahoitetaan Roosa nauha -keräyksen tuotoilla. Apurahat myönnetään sellaisille tutkijoille tai tutkijaryhmille, joiden esittämien pitkän tähtäimen tutkimussuunnitelmien katsotaan voivan edistää syöpätautien torjuntaa.

Muut tutkimus- ja väitöskirja-apurahat

Apurahat myönnetään syöpätautien tieteelliseen tutkimustyöhön yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Väitöskirja-apurahan suuruus on 3 000 – 5 000 euroa, ja sen voi saada vain kerran.

Apurahat myönnetään Syöpäsäätiön tieteellisistä rahastoista tai yleisistä käyttövaroista. Rahastojen nimet ja käyttötarkoitukset ovat luettavissa Syöpäjärjestöjen verkkosivuilla www.syopajarjestot.fi/apurahat.

Poikkeuksellisesti vuonna 2016 hakija voi hakea apurahaa myös varhaista diagnostiikkaa käsittelevään tutkimukseen Suomen Syöpäyhdistyksen Potilaan polku -rahastosta. Apurahat on tarkoitettu hankkeille, jotka rahaston tarkoituksen mukaisesti edistävät tutkimuksiin ja hoitoihin pääsyä syöpätaudeissa.

Hakemuslomake täytetään verkossa. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2011 – 2016, ja ne lähetetään Syöpäsäätiöön sähköisesti. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myöskään poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei huomioida.

Hakuohjeet

Hae apurahaa(avautuu uudessa ikkunassa)

Vain hakuohjelmassa laaditut hakemukset otetaan huomioon.

Myönnetyt apurahat julkistetaan marraskuussa.

Helsingissä 27.5.2016

Syöpäsäätiö ja rahastojen hoitokunnat
Suomen Syöpäyhdistyksen Potilaan polku -rahaston hoitokunta